Ble sagt opp

Nå må politimannen søke om dagpenger fra NAV.

Publisert Sist oppdatert

John Henrik Mork føler politikrisen tettere på kroppen enn de fleste. Han har kjøpt tomt og skal bygge hus i utkanten av Molde. Men nå er planene lagt på is. Fra midten av mai må han søke om dagpenger fra NAV fordi politiet ikke har råd til å betale han lønn.

Nordmøre og Romsdal politidistrikt mangler 13 millioner kroner og må gå til det dramatiske skritt å redusere politistyrken med mellom 14 og 17 personer.

John Henrik Mork er en av dem som blir hardest rammet. Han fikk nylig den tragiske beskjeden om at distriktet ikke har nok midler til å betale lønna hans.

- Vi er blakke og kan ikke betale lønn, var den dystre beskjeden John Henrik Mork fikk fra ledelsen i distriktet.

Tragisk

Politimester Arnstein Nilssen har fått tildelt nesten 155 millioner kroner til drift av Nordmøre og Romsdal politidistrikt i 2009. Det er en økning på nærmere seks prosent, men det hjelper lite så lenge det knapt dekker lønnsveksten. Distriktet mangler 13 millioner kroner på budsjettet i forhold til hva de hadde å rutte med i fjor. Men tallet kan vise og bli enda høyere.

- Planen var å flytte hjem å bosette seg på hjemstedet mitt. Jeg er gift med en jente fra distriktet som jobber som helsesøster. Da jeg fikk beskjeden om at jeg må finne meg noe annet å gjøre fra mai av, trodde jeg ikke det var sant. Det var ikke sånn jeg så for meg livet som politimann, sier John Henrik Mork.

Tvinges vekk

28-åringen fra Fræna utenfor Molde sa opp en fast stilling i Ålesund for ett år siden for å flytte hjem. Det angrer han bittert på i dag.

Etter et halvt års vikariat i Kristiansund, søkte han seg til et annet vikariat i Molde. John Henrik Mork trodde det skulle bli langvarig og permanent. Utsiktene for fast stilling var gode, trodde han. Så feil kan han ta. Nå rammes han knallhardt av spareprosessen i distriktet.

- Jeg har allerede søkt på stillinger utenfor politiet. Det er selvsagt et paradoks at man nærmest blir tvunget vekk fra et yrke som man vil jobbe i. For det er politimann jeg er, sier Mork, og legger til:

- For meg er dette en helt uforståelig situasjon. Hvordan kan politiet, som har for lite folk, bli nødt til å si opp mennesker?

Hjemme sitter en frustrert kone og lurer på hvordan fremtiden vil bli. Ifølge Mork kom meldingen som et sjokk både på han selv og hans kone. Nå er livet nærmest snudd på hodet. Han innrømmer at han har vært gjennom en tøff tid etter at han fikk beskjed fra stasjonssjef Per Karstein Røv i Molde om at han må søke om dagpenger fra midten av mai.

Hjelpesløst

Kontrasten er stor til det justisminister Knut Storberget lenge har lovet - mer politifolk ut i gatene og rekordhøyt opptak på Politihøgskolen. Ifølge Mork nytter det ikke å utdanne rekordmange politifolk, så lenge det ikke er midler til å betale lønn til dem.

- Det blir rett og slett for dumt. Vi har allerede for lite folk etter min mening i driftsenheten. Nå som det blir enda færre ansatte, blir situasjonen også helt uholdbar for dem som er igjen, sier Mork.

Denne situasjonen kommer i tillegg til at justisministeren har lovet 460 nye sivile stillinger til politiet. Nordmøre og Romsdal politidistrikt har fått tildelt seks nye sivile stillinger. Det er få som skjønner logikken når de i den ene enden må si opp mellom 14 og 17 personer, mens de har midler til å ansette seks nye sivile.

- For meg blir dette helt ulogisk. Men nå har jo heller jeg aldri skjønt meg på disse politikerne, sier John Henrik Mork.

Dårlig reklame

Lokallagsleder i Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Olav Vestad, mener det som nå er i ferd med å skje i distriktet vil få enorme ringvirkning.

- Dette er ikke god reklame for oss som distrikt. Jeg frykter dette vil føre til færre søkere til politiutdanningen og et dårligere tilbud til publikum. Det er selvsagt beklagelig for de det gjelder, og i John Henrik sitt tilfelle er det jo dobbelt-tragisk. Det er liten tvil om at politiet i Nordmøre og Romsdal mister en god politimann, sier Olav Vestad.

Snittalderen ved politistasjonen i Molde ligger et sted mellom 40 og 45 år. Nettopp derfor mener Vestad at det er særdeles uheldig at det er de yngste som rammes av sparetiltakene.

- Vi trenger unge folk inn i etaten. Når personer som John Henrik forsvinner, mister vi et viktig element i arbeidet vårt. Jeg tror ikke de ansatte helt har skjønt hva som er i ferd med å skje, sier Vestad.

Han får støtte av plasstillitsvalgt, Terje Nerland.

- Vi får mange tilbakemeldinger fra dem som jobber her og lurer på hva er det som skjer. Dessverre tror jeg ikke vi har sett toppen av isfjellet ennå, sier Nerland.

Både Nerland og Vestad tror det vil være riktig av politidistriktet å redusere virksomhetsplanen, for som de sier selv:

- Vi er ikke i nærheten å nå de målene vi har satt oss med det som nå skjer i distriktet.

Uakseptabelt

Ordfører i Mole, Jan Petter Hammerø (Høyre) mener det er helt uakseptabelt det som nå skjer i politidistriktet. Han vil i nær fremtid ta kontakt både med Politidirektoratet og justisdepartementet for å be de se på organiseringen av hele Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

- Det er helt uakseptabelt det som nå skjer. Jeg forventer at vi nå får en dialog med både Politidirektoratet og justisdepartementet og at det blir tatt grep fra politisk hold. For det som nå skjer er uforsvarlig. Når man i tillegg vet at det er stor usikkerhet rundt flere av lensmannskontorene i distriktet, frykter jeg at sikkerheten til publikum vil bli svekket hvis det blir fjernet mellom 14 og 17 stillinger. Publikum fortjener et oppegående politi, men det er vi ikke i stand til å gi nå, sier Jan Petter Hammerø.

Økning

Politiforum har ikke fått svar på henvendelsen fra ledelsen i Justisdepartementet. I spørretimen på Stortinget nylig uttalte Knut Storberget følgende på spørsmål fra Harald T. Nesvik fra FrP angående situasjonen i Nordmøre og Romsdal:

- Når det gjelder Nordmøre og Romsdal politidistrikt spesielt, har de fått en økning i bevilgningene fra 2008 til 2009 på ca. 8,7 millioner kroner - en økning fra 146 millioner kroner i 2008 til 154,7 millioner kroner i 2009. I tillegg har de fått seks stillinger av de 460 stillingene som ble bevilget i tiltakspakken som ble lagt fram den 26. januar i år. Etter dette vil økningene bli på nesten 12 millioner. Nordmøre og Romsdal politidistrikt har en tilfredsstillende budsjettsituasjon, sett i forhold til den aktuelle fordelingsmodellen.