PF-landsmøtet

– Vi må ikke framstille virkeligheten i politiet som noe annet enn det den er

Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson Maria Aasen-Svensrud mener det er viktig med en felles virkelighetsforståelse i politiet.

Publisert

Det var ett av temaene Aasen-Svensrud tok opp under sitt innlegg på Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte - et innlegg hun høstet flere runder med applaus for.

Ap-politikeren, som også er første nestleder i justiskomiteen, begynte med å peke på at det vil ta tid å avvikle Solberg-regjeringens ABE-reform (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform).

– Ap har vært høye og mørke og tydelige på at ABE-reformen var en dårlig oppfinnelse. Men vi klarer ikke å endre en hel reform på tre uker, og ABE står fremdeles i budsjettene. Å gå fra ostehøvelkutt til skreddersøm, det tar lenger tid, sa Ap-politikeren.

Vil satse på tillit

Regjeringens lovede «tillitsreform» ble trukket fram som motsvar til ABE-reformen.

– Vi vet at det viktigste vi kan gjøre for sterke tjenester i det offentlige, er å ha nok kompetente folk på jobb, med tid og tillit til å gjøre jobben. I en tillitsreform må vi sikre at det er lokale forhold som ligger til grunn for ansettelser; altså det faktiske behovet, ikke et måltall fra et direktorat samla på Østlandet, sa hun, og la til:

– Tillitsreformen handler om at vi skal ha grunnleggende tillit til folk på jobb gjør den jobben de er satt til.

Felles virkelighetsforståelse

Aasen-Svensrud pekte også på viktigheten av å ha en felles virkelighetsforståelse om situasjonen i etaten.

– I begynnelsen av arbeidet med gjennomføringen av politireformen, så bekymret deg meg at det virket som avstanden mellom det de på toppen fortalte om, og det vi fikk høre fra tillitsvalgte var ganske stor. Noen ganger var det helt ulikt. Det var en snodig opplevelse.

Ap-politikeren uttrykte forståelse for at politimestre og ledere gjerne vil fortelle om alt som går bra.

– Men når avstanden ikke blir til å kjenne igjen til det møtet vi har med tillitsvalgte etterpå, så er det noe som er galt.

– Kulturendring i politiet

Nå, fortsatte hun, ser hun antydning til mer «samklang» i virkelighetsbeskrivelsene fra ledelsen og de tillitsvalgte, noe hun mener kan skyldes utrettelig arbeid fra PF.

– Men kanskje også fordi situasjonen har begynt å bli prekær. Vi ser at når situasjonen blir vanskelig, så samles vi i etatene. Forhåpentligvis vitner kanskje også dette om en kulturendring i politiet, sa Aasen-Svensrud.

Ap-politikeren sa at nettopp kultur er noe regjeringen skal jobbe med i tiden som kommer.

– Da må vi vite hvor skoen trykker. Det er sentralt for meg, og jeg vil tro hele justiskomiteen, at vi får klare tilbakemeldinger fra dere om hvor utfordringene er, sa hun, og fortsatte:

– For å sørge for de riktige prioriteringene framover, må vi ikke være ute etter å framstille virkeligheten som noe annet enn det den er.

Powered by Labrador CMS