Lene Vågslid, justispolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og leder av Stortingets justiskomité.

Debattinnlegg:

Store forventinger til den kommende politimeldingen

De siste årene har vi mottatt og lest en rekke nedslående rapporter om gjennomføringen av politireformen. Det er på overtid å ta grep.

Publisert Sist oppdatert

De hyppige skiftene av justisministre i Erna Solbergs regjering har vært krevende for justissektoren. Flere viktige saker og prosesser har blitt utsatt flere ganger, og sakene Stortinget venter på fra justisdepartementet er mange.

En av de store sakene vi har venta svært lenge på er den varslede stortingsmeldinga om politireformen. «Løypemeldingen» som tidligere justisminister Kallmyr omtalte den som.

De siste årene har vi mottatt og lest en rekke nedslående rapporter om gjennomføringen av politireformen og det er på overtid å ta grep. Grep for at folk skal få et reelt styrket nærpoliti, et politi som er til stede over hele landet, og som har tid til å forebygge kriminalitet som er politiets primærstrategi.

Det er også på overtid å ta tak i utfordringene operasjonssentralene våre har, etterforskningsfeltet og ikke minst påtaleseksjonen i politidistriktene. Det er behov for en gjennomgang av forholdet mellom Politidirektoratet og politidistriktene, og at det blir tatt et oppgjør med New Public Management-styringen av etaten.

Det er behov for en gjennomgang av forholdet mellom Politidirektoratet og politidistriktene, og at det blir tatt et oppgjør med New Public Management-styringen av etaten.

For mens høyreregjeringen somler, lider ofre for kriminalitet.

Sårbare barn og kvinner, unge som er på vei inn i kriminalitet og vanlige folk som opplever utrygghet i eget hjem eller nærmiljø fortjener alle et styrket politi.

Nå er Erna Solbergs åttende justisminister forhåpentligvis i gang med arbeidet. Men i påvente av en opprydning i en skakkjørt politireform, er det ikke slik at kriminelle tar fri. Utviklingen innen gjengkriminalitet og organisert kriminalitet er bekymringsfull, det samme er mangelen på kapasitet fra topp til bunn i straffesakskjeden.

Det er fortsatt et problem at ofre for kriminalitet opplever voksende kø i straffesakskjeden, som fører til at kriminelle i større grad gis strafferabatter. Og når nødetater må «ta over» politiets oppgaver, slik vi blant annet ser hos brann og redningstjenesten, gir det også grunn til bekymring.

I den kommende meldingen forventer vi at regjeringen har forslag og tiltak til hvordan vi skal få gjennomført etterforskingsløftet. Vi forventer klare tiltak for hvordan alle gjenværende tjenestesteder reelt sett skal styrkes. Og vi forventer et skikkelig løft for påtalejuristene som i dag sitter med en helt utrolig mengde saker i kø.

I den kommende meldingen forventer vi at regjeringen har forslag og tiltak til hvordan vi skal få gjennomført etterforskingsløftet.

Bak hver ubehandlede sak på skrivebordet, finner vi levende mennesker og historier, både siktede og ofre, pårørende og i noen saker etterlatte.

Alle fortjener at rettsstaten tar deres sak på alvor.

Forebygging er politiets primærstrategi. Her forventer vi at regjeringen har en klar plan og tiltak for hvordan våre polititjenestemenn og kvinner bedre blir satt i strand til et ustrakt forebyggende arbeid over hele landet. Forebyggende arbeid som gis prioritet, tid og ressurser.

Det er fremdeles et stort problem at særlig våre yngste får starte på en kriminelle karriere uten at de tas ut av miljøene, uten at de får god nok hjelp og oppfølging.

Vi har også en klar forventning om at regjeringen presenterer en tydelig plan for hvordan man skal gjennomføre alle tiltakene for bedre kultur og ledelse, slik 22. juli-kommisjonen understreket så sterkt, og slik forliket om politireformen krever.

Vi må gjøre mer for å utnytte og styrke vår samlede politikraft. Arbeiderpartiet har lenge bedt om en kapasitetsanalyse som følges opp av en klar bemanningsplan. Denne må vise hvordan vi på best mulig måte frigjør politikraft, gjennom en fornuftig bemanningsplan for både sivile, politibetjenter og påtalejurister.

Vi må gjøre mer for å utnytte og styrke vår samlede politikraft.

Vi er lei av å høre festtaler om hvor mange flere politifolk som er ansatt de siste årene. Det hjelper politiet ute på gata, enten det er på Kongsvinger, i Hardanger eller i Kragerø, forsvinnende lite at «totalsummen» ser fin ut så lenge tjenesten lokalt reelt sett er svekket, stikk i strid med vedtak og føringer fattet og gitt av Stortinget.

Det er noe som er feil når politibetjenter settes i sivile stillinger for å tilfredsstille et måltall. Når sivil kompetanse forringes, og politibetjentene ikke får utføre den jobben de er utdannet til.

At det er tilført 400 midlertidige stillinger som følge av Covid19-epidemien viser også at bemanningsstyrken ikke var robust nok i utgangspunktet. Vi krever at disse stillingene blir permanente fra statsbudsjettet for 2021. 

Vi tar for gitt at den kommende stortingsmeldingen er utarbeidet i tett samarbeid med partene i arbeidslivet. For Arbeiderpartiet er det helt avgjørende at Politiets fellesforbund, Norsk tjenestemannslag, Politijuristene, Parat og alle som har organiserte medlemmer i politiet blir tatt med og ikke minst lyttet til.

Vi tar for gitt at den kommende stortings-meldingen er utarbeidet i tett samarbeid med partene i arbeidslivet.

Det er de tillitsvalgte som vet hvor skoen trykker. Bildet de åtte ulike justisministrene har tegnet av norsk politi de siste årene har samsvart dårlig med den virkeligheten de tillitsvalgte beskriver, eller den virkeligheten vi ser når vi reiser rundt i landet å snakker med de som jobber i politiet.

Det er behov for en realitetsorientering og en skikkelig finansiert ryddejobb om vi skal oppnå det vi alle ønsker, nemlig et godt politi over hele landet som settes i stand til å løse det viktige samfunnsoppdraget de har fått av Stortinget og regjeringen.

Powered by Labrador CMS