Det har vært mye debatt rundt mobilappen TikTok den siste tiden. TikTok er også i bruk i flere politidistrikter, særlig for å nå ut til ungdommen, i tillegg til at politiansatte bruker appen privat.
Det har vært mye debatt rundt mobilappen TikTok den siste tiden. TikTok er også i bruk i flere politidistrikter, særlig for å nå ut til ungdommen, i tillegg til at politiansatte bruker appen privat.

Frykter at populær app kan brukes til å samle personopplysninger: - Ansatte i politiet må selv gjøre en vurdering

- Hvis man spør om TikTok har potensiale til å hente inn masse personopplysninger, er svaret på det «Ja, selvfølgelig», sier seniorrådgiver i Senter for informasjonssikring.

Publisert Sist oppdatert

Den populære appen TikTok har vært gjenstand for debatt den siste tiden, etter at blant annet India har lagt ned forbud mot denne og over 50 andre kinesiske apper, og også USA vurderer å forby den. EU, Storbritannia, Nederland og Danmark har alle startet granskning av appen, skriver E24.

Skepsisen bunner blant annet i en frykt for at TikTok, som eies av det kinesiske selskapet Byte Dance, kan brukes til storstilt innsamling av personopplysninger, og at disse personopplysningene i verste fall kan havne hos kinesiske myndigheter.

Appen er blant de mest populære i verden, og brukes også av svært mange i Norge, blant annet i politiet. I Vest politidistrikt har de hatt stor suksess med å nå ut til barn og unge, ved å bruke nettopp TikTok. En av Vest politidistrikts videoer i appen, som advarer mot deling av nakenbilder, har blitt avspilt i til sammen over 446 timer, skriver Bergens Tidende.

- Det tilsvarer en fulltidsstilling i 12 uker. På den tiden kunne man reist rundt til et knippe skoler og fortalt budskapet vi ønsker å få frem. Vi bruker knapt en dag på å lage en Tiktok-video. Det er ekstremt effektivt, sier Frode Hauge, politibetjent hos nettpatruljen i Vest politidistrikt, til Bergens Tidende.

I Norge er det i dag ikke planer om å sette i gang en granskning av appen. Det norske Datatilsynet ønsker å vite mer om vurderingene og resultatene fra granskningene som foregår i de europeiske datatilsynsmyndighetene før de eventuelt vil advare norske forbrukere mot å bruke TikTok, skriver NRK.

Heller ikke aktører som Nasjonal sikkerhetsmyndighet eller Politiets sikkerhetstjeneste har planer om å se nærmere på appen, skriver NTB.

POD: - Ansatte må selv gjøre en vurdering

Håvard Nordbø, fungerende sikkerhetsleder i Sikkerhetsseksjonen i Politidirektoratet, sier til Politiforum at politiet ikke har gjort noen konkret vurdering av denne appen.

Han forklarer at TikTok ikke er implementert som en del av politiets tjenesteapplikasjoner, men at enkelte ansatte kan ha installert TikTok til privat bruk.

- Advarer POD politiansatte mot å bruke appen privat?

- Politidirektoratet har ikke frarådet våre ansatte å ta i bruk denne applikasjonen. Ansatte må selv gjøre en vurdering ut i fra sin egen situasjon, og kan konferere med nærmeste leder om man er i tvil. For ansatte som har særskilte behov for skjerming er det generelt en høyere bevissthet om å ikke ha slike applikasjoner på telefonen sin, sier Nordbø.

- Har dere utarbeidet råd for hvordan ansatte i politiet privat skal forholde seg til appen?

- Ikke til denne applikasjonen konkret. Det vil alltid være en risiko for at informasjon fra sosiale medier og andre applikasjoner kan misbrukes, og politiet har en brukerinstruks som sier noe om å utvise generell varsomhet. Vi samarbeider tett med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og jobber aktivt med å bevisstgjøre våre ansatte rundt slike problemstillinger, sier han.

Kan hente personopplysninger

Hans Marius Tessem., seniorrådgiver i Norsis.
Hans Marius Tessem., seniorrådgiver i Norsis.

Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i Norsis (Senter for informasjonssikring), forklarer at TikTok i teorien kan hente ut personopplysninger om brukerne.

- Hvis man spør om TikTok har potensiale til å hente inn masse personopplysninger, er svaret på det «Ja, selvfølgelig». Det har også YouTube og Facebook og mange andre apper, hvis de misbrukes. Så dette handler i bunn og grunn om et tillitsspørsmål, sier Tessem, til Politiforum.

- Stoler vi mer på USA enn Kina? Det sikkerhetspolitiske samarbeidet vi historisk sett har hatt med USA, framfor Kina, er jo et element. Kina har også et lovverk som åpner for en slik overvåkning. På mange måter ender vi opp med den samme diskusjonen som vi hadde med Huawei, selv om Huawei-diskusjonen er litt større. Det handler i bunn og grunn om vi velger å stole på Kina, forklarer han.

- Hvis politiet, eller ansatte i politiet, bruker TikTok på sine telefoner, er det mulig å hente ut annen informasjon via TikTok enn det den politiansatte selv la ut på appen?

- I utgangspunktet kan man bare hente ut informasjon fra det man selv har lagt ut. Men unntaket er informasjon telefonen har, som appen kan bruke. For eksempel lokasjon. En annen ting er at TikTok overvåker hva du er interessert i inne i appen, sier Tessem.

Han forklarer at han selv for eksempel er golfinteressert. Det skjønner TikTok fordi han trykker på golfvideoer i appen, og dermed gir den ham flere golfvideoer.

- Dermed vet de at jeg liker golf, og dette er en svakhet, for det kan de utnytte. Nesten alle digitale angrep i dag har et element av manipulasjon i seg, for de som begår dette angrepet må få brukerne til å gjøre noe. For eksempel trykke på noe eller oppgi passordet. Jeg kan få tilbud om masse golfinstruksjonsvideoer, men jeg må for eksempel oppgi et passord for å se dem, og dermed har de tilgang, sier forklarer Tessem.

- Er det noe politifolk bør være spesiellt oppmerksomme på, hvis de bruker TikTok?

- Det er vanskelig å si, for alt koker ned til om man stoler på TikTok eller ikke. Jeg tenker at man er nødt til å stole på noe, men jeg er ikke sikker på hvem man bør stole på, sier han.

Avviser anklagene

Tiktok selv har gjentatte ganger avvist anklagene, skriver NTB. Selskapet opplyser til NTB at Tiktoks brukerdata lagres i USA, med sikkerhetskopi i Singapore, og at datasentrene ligger utenfor Kina og dermed ikke er underlagt kinesisk lovgivning.