John Roger Lund, enhetsleder i Oslo politidistrikt enhet øst.
John Roger Lund, enhetsleder i Oslo politidistrikt enhet øst.

Ansetter 10 forebyggere

Enhet Øst i Oslo politidistrikt styrker det forebyggende arbeidet på Søndre Nordstrand, og går fra 3 til 13 forebyggere.

Publisert

– Vi har besluttet å ansette ti nye forebyggere, som skal ha sitt primærområde i Oslo syd, bekrefter enhetsleder John Roger Lund til Politiforum.

I dag er det tre forebyggere, og dette utgjør dermed en vesentlig styrking av kapasiteten.

Nyansettelsene kommer bare uker etter en alvorlig skyteepisode på Holmlia, som resulterte i et folkemøte med krav om økt polititilstedeværelse.

Pågrep 31 personer

Bakgrunnen for nyansettelsene er at det i fjor høst ble bevilget 30 millioner kroner ekstra til Oslo-politiet; penger som skulle gå til forebyggende politiarbeid i Søndre Nordstrand.

Ekstrabevilgningen «skal bidra til å forebygge kriminalitet, med særlig vekt på oppfølging av unge i risikosonen og forhindre rekruttering til miljøer som begår kriminalitet. Innsatsen skal bidra til mindre kriminalitet, bedre integrering og trygge bomiljøer», skrev regjeringen i en pressemelding.

– Vi har allerede «lekt» at vi har fått disse pengene, sier John Roger Lund, enhetsleder for enhet Øst i Oslo-politiet.

I november og desember i fjor ble det satt av 20-30 polititjenestemenn til en styrket innsats på Holmlia, i etterkant av en skuddepisode i oktober. Dette resulterte i pågripelsen av 31 personer og beslag av narkotika og store pengebeløp.

– Håper på langsiktig satsing

Nå skal altså det forebyggende arbeidet styrkes ytterligere – ikke bare på Holmlia, men også i omkringliggende områder på Søndre Nordstrand.

– Vi er ute etter motiverte politifolk som ønsker å drive med forebyggende arbeide i ett av landets mest utsatte områder. Stillingene blir sannsynligvis lyst ut den siste uken i februar. De blir ansatt fortløpende, og vi håper å ha alle på plass før påske.

I første omgang er de 30 millionene en engangsbevilgning for 2018, men Lund håper dette blir en langsiktig satsing.

– Pengene er til svært god hjelp for oss, men det vi står overfor på Søndre Nordstrand er et langsiktig arbeid. Så jeg håper dette blir en langsiktig satsing også fra Justisdepartementet, sier han.