Hans Sverre Sjøvold blir trolig politimester på nytt.

Få søkere til politimesterjobb: – Bør ha fem til ti søkere for å ha et mangfold å velge i

Én søker til jobben som politimester i Troms og én reell søker til jobben som politimester i Oslo.

Publisert

Søkerlistene til jobbene som politimester i Oslo og Troms politidistrikter, vitner om et svært skralt rekrutteringsgrunnlag til toppjobbene. Kun nåværende politimester Ole B. Sæverud søkte jobben i Troms. Mye skal til at andre enn Hans Sverre Sjøvold regnes som eneste reelle kandidat til jobben i Oslo.

– Det er kanskje ikke så rart at det er få søkere når vedkommende som sitter i stillingen ønsker å fortsette. Det handler vel om at politiet er et sted der man har tradisjon for å rekruttere internt. Om man vil ha mer åpen og mer konkurranseutsatt rekruttering må man kanskje gjøre noe med utlysningspraksis, sier Haldor Byrkjeflot, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

I andre deler av justissektoren utlyses stillinger på nytt ved for få søkere. Hans Sverre Sjøvold søkte først jobben som sorenskriver nye Vestfold tingrett denne vinteren, men trakk søknaden seinere. Dermed stod Domstolsadministrasjonen igjen med fire kvalifiserte søkere. Men det var ikke nok, og stillingen har blitt utlyst på nytt, melder Rett24.no.

Den samme konklusjonen kom Domstolsadministrasjonen til i februar, da de skulle ansette ledere for Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett. Fire kvalifiserte søkere til de to jobbene var ikke nok.

Vil ikke lyse ut igjen: – En klar ulempe

Når politiet nå skal ansette to politimestre, ser direktoratet seg imidlertid fornøyde med å ha én person å velge i til hver av jobbene. HR-direktør i politidirektoratet, Karin Aslaksen, sa til Politiforum at hun ikke var overrasket over få søkere, og at det var uaktuelt å lyse ut stillingene på nytt.

– I begge tilfeller har vi to godt kvalifiserte politimestere, som har søkt om forlengelse av utløpt åremål. Tilsetningsprosessene vil gå som planlagt, sa Aslaksen forrige uke.

Petter Gottschalk, professor på BI.

Petter Gottschalk, professor ved BI, mener imidlertid Aslaksen har ansvaret for å mobilisere et minimum antall søkere til ledige politimesterstillinger, slik at man faktisk har noen å velge i når toppjobbene skal bemannes.

 – Et minimum antall søkere på 5-10 personer til en politimesterstilling skal representere et mangfold som politidirektøren kan velge i, sier Gottschalk.

Ofte viser det seg ved vellykket rekruttering at søkernes kvalifikasjoner, snarere enn kravspesifikasjonen, er avgjørende, mener Gottschalk. 

– Man kan oppdage en søker som har helt andre og langt viktigere kvalifikasjoner og egenskaper enn det man trodde man var på jakt etter. Få søkere er derfor en klar ulempe, er professorens dom om politiets søkerliste.

Powered by Labrador CMS