ANPR-enhet montert i politibil. Disse blir det flere av - i hele Norge.
ANPR-enhet montert i politibil. Disse blir det flere av - i hele Norge.

Alle politidistrikter får biler som kan kjenne igjen nummerskilt

ANPR utvides til alle politidistrikter.

Publisert

I fjor høst varslet daværende justis- og beredskapsminister at han ville finansiere 50 nye ANPR-enheter (automatic number plate recognition) i politiet. Den tidligere justisministeren som kommer fra Utrykningspolitiets hjemby, Stavern, har hatt en forkjærlighet for den effektive teknologien og la fem millioner kroner på bordet.

I Politidirektoratets (POD) plan- og rammeskriv skriver POD at de vil utvide bruken av ANPR til å gjelde alle politidistrikter, og at de vil øke bruken i 2018. 

Dette er ANPR

  • Er en forkortelse for «Automatic Number Plate Recognition».
  • Består av et kamera og programvare som «oversetter» bokstaver og tall fra bilde til tekst.
  • Ble utviklet av britisk politi i 1976, først tatt i bruk i 1981.
  • UP kontaktet i 2005 POD for å få igangsette et pilotprosjekt med ANPR i Norge.
  • Alle UP-distriktene fikk ANPR-enheter i 2012.

 Kilde: UP og Wikipedia

Oslo, Trøndelag, Innlandet og Nordland politidistrikter tester nå ANPR-systemet, som består av et kamera som gjenkjenner nummerskilt på forbipasserende biler og sjekker det opp mot andre systemer, i et pilotprosjekt. POD ønsker nå å bli med på et innkjøp av nye ANPR-enheter, i regi av Tolletaten og Statens vegvesen.

POD skriver imidlertid at distriktene selv må avse midler til tiltaket. Kostnader knyttet til montering og økt bruk av ANPR må dekkes av det enkelte politidistrikt.

Tidligere har det vært sparsommelig med ANPR-enheter i politiet. Utrykningspolitiet har hatt 39 enheter til bruk. På den annen side har Tolletaten og vegvesenet satset flere hundre millioner på teknologien. Det førte til at politiet i fjor arvet eldre ANPR-enheter fra de andre etatene.

Powered by Labrador CMS