Tollvesenet stopper ulovlige forsendelser og anmelder saker til politiet, men hos politiet stopper det opp.
Tollvesenet stopper ulovlige forsendelser og anmelder saker til politiet, men hos politiet stopper det opp.

Tollvesenet avslører narkotika og stikkvåpen – men sakene stopper opp hos politiet

Har ikke kapasitet til å ta unna anmeldelsene.

Publisert

På postens terminal på Lørenskog passerer tusenvis av forsendelser hver dag. En del av dem stoppes av Tollvesenet. Noen av dem viser seg å være ulovlige. Det kan være snakk om anabole steroider, narkotika, kniver eller stikkvåpen.

Når Tollvesenet oppdager de ulovlige forsendelsene, sender de saken videre til politiet på Lillestrøm politistasjon i Øst politidistrikt. Men der stopper det også opp.

Etter det Politiforum erfarer, har ikke politiet i Lillestrøm kapasitet til å ta seg av sakene som kommer fra Tollvesenet. Det skal nå ligge en stor saksmengde på vent på politihuset i byen. 

Politiforum har ikke lyktes i å få bekreftet antallet saker, men det skal være snakk om så mange som nærmere 1000 saker ved Lillestrøm politistasjon. Registrering av anmeldelser fra Tollvesenet skal også gå tregt på Gardermoen politistasjon.

Hindrer politiarbeid i andre deler av landet

Proppen i Øst går utover arbeidet til politiet også andre steder i landet. Politiforum har fått beskrivelser fra politifolk i andre distrikter som er oppgitte over at arbeidet i deres distrikt stopper opp. Politifolkene har reagert, når de har sett at personer i deres distrikter som de vet at Tollvesenet har anmeldt og beslaglagt forsendelser med narkotika til, ikke er registrert med saker.

Det betyr videre at politiet lokalt for eksempel ikke kan ransake adressene som er involvert eller muligens avdekke mer kriminalitet knyttet til personen som er anmeldt. Etter det Politiforum erfarer er det snakk om flere måneder gamle beslag og anmeldelser, som ennå ikke har funnet sin vei inn i systemet, tross i påtaleinstruksens klare ordlyd om at anmeldelser skal registreres av politiet så langt som mulig.

– Det er ikke annet å si at dette er en svært uheldig situasjon, sier sjef for Felles enhet for påtale i Øst politidistrikt, Mona Hertzenberg til Politiforum.

Hun peker på to årsaker til at sakene hoper seg opp:

Den første årsaken er at Tollvesenet av økonomihensyn i fjor sluttet å selv sende sakene direkte til distriktet der mottaker av forsendelsene bor. Dermed falt alle sakene som var nye både av type og omfang til politiet i Øst politidistrikt.

Den andre årsaken er at politiet har omorganisert seg selv. Tidligere var det Lørenskog lensmannskontor som tok seg av anmeldelsene fra Tollvesenet, men etter omorganiseringen går alle anmeldelsene til etterforskerne i Lillestrøm, der kapasiteten allerede er sprengt.

– Dette gjør at sakene har gått under radaren og at det har samlet seg opp en stor restanse, forklarer Hertzenberg.

Tollvesenet: – Ønskelig at politiet behandler anmeldelsene

– Vi registrerer at sakene blir liggende uregistrert. Så lenge sakene ligger uregistrert er konsekvensen at de potensielt straffbare forholdene ikke blir avgjort påtalemessig, skriver Paal W. Roll, seniorrådgiver i Tollvesenet, i en e-post til Politiforum.

Tollvesenet mener politiet selv må svare for sine prioriteringer, men sier det viktigste for dem er å hindre at narkotika og andre kriminelle forsendelser når Norge.

– Tollkontrollene og tollbeslagene betyr at en betydelig mengde narkotika ikke når ut til brukerne. Det viktigste er derfor å stoppe forsendelsene av narkotika til og fra Norge. Det er selvsagt ønskelig at politiet behandler anmeldelsene fra Tolletaten, samtidig vet vi at det er ressurskrevende å innhente nødvendige bevis i denne type saker, skriver Roll.

Han sier Tolletaten og politiet nå er i en dialog om hvorvidt det er mulig å forenkle saksbehandlingsrutinene i de såkalte «postsakene», men erkjenner at økonomihensyn var årsaken til at politiet i Øst nå mottar samtlige anmeldelser fra Tollvesenet på Postens sentral på Lørenskog.

– Tidligere sendte Tolletaten selv saker direkte til politidistriktet der mottakeren av ulovlige forsendelser bodde. Hvorfor endret Tolletaten på dette?

– Det stemmer at Tolletaten gjennom noen år, etter avtale med daværende Romerike politidistrikt, sendte anmeldelser i postsaker rekommandert til politidistriktet der mottaker bor. Avtalen gjaldt anmeldelser av beslag inntil en viss mengde. Større beslag ble fortsatt levert og forholdet fortsatt anmeldt til Romerike/Øst politidistrikt, selv om den angitte mottakeren bodde i et annet distrikt. Bruken av rekommanderte sendinger påførte Tollregion Oslo og Akershus betydelige kostnader og vi ønsket derfor å avvikle ordningen, opplyser Roll.

Vil arrangere dugnad på politihuset

Påtalesjef Hertzenberg i politiet på Lillestrøm sier at de har knapt med ressurser, men at de nå har planer om en dugnad i politiet for å få unna registreringene.

– Vi vil sette i gang en aksjon nå på kort sikt, der vi registrerer saker og får dem oversendt til  distriktene der de tilhører.

Hun omtaler antallet saker som en betydelig restanse, men sier antallet varierer fra dag til dag. 

Politiforum har forsøkt å få kontakt med sjef for den geografiske driftsenheten som Lillestrøm og Gardermoen politistasjoner tilhører, Terje Didriksen, men har foreløpig ikke lyktes.

Powered by Labrador CMS