POSITIV: Morten Hojem Ervik, sjef for Politiets utlendingsenhet er positiv til innvandrings- og integreringsminister Listhaug sitt forslag.

Politiets utlendingsenhet støtter Listhaugs asylplan

PU-sjef Morten Hojem Ervik mener forslaget innebærer en rekke fordeler.

Invandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte denne uka et nytt system for asylbehandling. Målet er kortere saksbehandlingstid, raskere bosetting av dem som får opphold og samling av alle asylsøkere som kommer til Norge i ett, stort mottak på Ankomstsenter Østfold i Råde.

Morten Hojem Ervik, sjef for Politiets utlendingsenhet, sier nå at de støtter Justis- og beredskapsdepartementet nye forslag for asylbehandling.

– Dette legger grunnlaget for en god ankomstfase, ikke minst vil dette styrke politiets muligheter til en tidlig ID-avklaring og styrke våre muligheter til å ivareta samfunnssikkerheten og å forebygge og bekjempe kriminalitet, sier Ervik til NTB.

Nå skal PU igang med et pilotprosjekt sammen med UDI, og Ervik er sikker på at dette innebærer en styrking.

– Det å klare 80 prosent av sakene på tre uker er ambisiøst, men jeg mener det er et riktig og godt mål å strekke seg mot, sier han.

Uenig med Politiets Fellesforbund

Ervik er dermed uenig med tillitsvalgt i PU, Andreas Wahl i saken.

Listhaugs plan om at åtte av ti skal få asylsøknaden avgjort i løpet av tre uker er helt urealistisk, sa Wahl til Aftenposten.

– Det blir som å tro på julenissen. Det er positivt at det nå skal satses på ankomstfasen. Det ønsker vi å rose statsråden for. Men det er urealistisk med så raske uttransporter. I mange saker vil det være umulig å innhente korrekt ID på så kort tid. Det er viktig at det ikke dannes et urealistisk bilde av hva som er mulig å få til. Vi ønsker ikke at politiet skal sitte igjen med svarteper dersom effektene uteblir.

I forslaget vil Listhaug at:

  • Samtlige asylsøkere skal slukes til Ankomstsenter Østfold.
  • UDI og politi skal samarbeide tett med blant annet avklare asylsøkernes ID.
  • 8 av 10 asylsøkere skal få sin asylsøknad avgjort mens de bor i senteret, senest i løpet av 21 dager.

Flere er kritiske til forslaget, blant annet SVs Karin Andersen og barneombud Anne Lindboe.

Powered by Labrador CMS