Siste utgave av Norsk Politi til venstre, og en reportasje fra bladet i 2016 til høyre.
Siste utgave av Norsk Politi til venstre, og en reportasje fra bladet i 2016 til høyre.

Legger ned Politidirektoratets blad «Norsk Politi»

Siste utgave på vei ut.

Publisert

I disse dager lander den aller siste utgaven av bladet «Norsk Politi» i politiansattes postkasser. Nå legges bladet som har vært laget av kommunikasjonsavdelingen i Politidirektoratet ned.

– Siste utgave av magasinet Norsk Politi kom ut i juni, i forbindelse med at vi nå har ny organisasjonsstruktur på plass og går over i en annen fase i politireformen. Bladet har vært et viktig supplement i internkommunikasjonen i etaten, særlig de siste årene med ny organisasjonsstruktur og store endringer i arbeidshverdagen for mange ansatte, skriver fungerende kommunikasjonssjef i POD, Andrea Kilen, i en e-post via kommunikasjonsavdelingen.

Norsk Politi har eksistert i 12 år, de siste seks årene har Kåre Magnar Hansen vært redaktør. 

– Nå forlater vi papirformatet for å satse på historiefortelling i digitale kanaler, skriver han i en spalte med navnet «Takk for oss» i siste utgave.

Vil satse på digitale kanaler

Kilen peker på at politiet for en tid tilbake fikk intranettet Kilden.

Andrea Kilen, fungerende kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet.
Andrea Kilen, fungerende kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet.

– Kilden ga en helt annen mulighet til spredning av fagstoff, debatt og interaktiv kommunikasjon med politiets medarbeidere, skriver hun.

Bladet har kommet ut fire ganger årlig, med unntak av våren 2017, da det i en periode kom hver måned. Nå blir det altså null.

– Politiet og samfunnet for øvrig endrer seg med digitaliseringen, og det er naturlig at vi også gjør det på kommunikasjonssiden. Fremover vil vi flytte oss dit folk flest er – på nett. Derfor er det naturlig at vi dreier våre ressurser fra papirmagasin til digitale kanaler i kommunikasjonsarbeidet fremover, skriver Kilen.

Dermed er Politiforum eneste politiutgivelse igjen på papir og nett. Slik har de to bladene vært sammenlignet i seinere tid: