Politiet i regjeringskvartalet 22. juli 2017. At folk vet hva de skal gjøre i lignende situasjoner, kan føre til økt trygghet, mener Anders Snortheimsmoen.
Politiet i regjeringskvartalet 22. juli 2017. At folk vet hva de skal gjøre i lignende situasjoner, kan føre til økt trygghet, mener Anders Snortheimsmoen.

− Flere nordmenn har vært berørt av terror, og det vil være naivt å tro at dette ikke vil berøre flere av oss fremover

En veileder skal hjelpe deg med hva du bør gjøre ved et terrorangrep. Et firma står bak, og tidligere leder i beredskapstroppen mener myndighetene burde ha tatt det ansvaret.

Publisert Sist oppdatert

Anders Snortheimsmoen ledet politiets beredskapstropp under 22. juli 2011 og har over 30 års erfaring med blant annet terror- og sabotasjehandlinger i politiet. For ett år siden skiftet han beite og er nå spesialrådgiver i selskapet Sikkerhetsledelse AS, som blant annet har kurs og øvelser innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Firmaet har nå laget en veileder for hva du bør gjøre ved et terrorangrep, et ansvar som han mener ligger hos Politidirektoratet eller Justis- og beredskapsdepartementet.

− Det er forskjellige meninger om denne type informasjon er med på å skape mer frykt, men vi mener at dette er noe som man burde gjøre i større grad for nettopp det motsatte – skape økt trygghet. Flere nordmenn har de siste årene vært berørt av terrorhendelser, og det vil være naivt å tro at dette ikke vil berøre flere av oss fremover. Det er etter vår mening et ansvar som myndighetene burde ta, og det er underlig at det ikke har kommet noe fra Politidirektoratet eller Justis- og beredskapsdepartementet, mener Snortheimsmoen.

Den enkelte har selv ansvar for å gjøre seg kjent med det som foreligger av informasjon av denne type, og det er derfor svært viktig at tilgjengelig informasjon og råd er i tråd med gjeldende trusselvurdering.

Anders Snortheimsmoen, tidligere Delta-sjef.
Anders Snortheimsmoen, tidligere Delta-sjef.

Veilederen ligger nå tilgjengelig på deres nettside, og målet er å gjøre folk mer bevisste og hva de kan eller bør gjøre. Blant annet finner du råd om hva du bør gjøre, hvordan du kan gjenkjenne mistenkelig oppførsel, hvem du bør melde fra til og hvem du kan oppsøke for å få informasjon.

− Vi mener at denne type informasjon vil være med på å gi folk en bedre mulighet til å gjøre fornuftige valg i en stressende og vanskelig situasjon, og at dette kan være med på å skape trygget og en grad av forutsigbarhet. Det som er viktig med denne type informasjon er å tenke helhetlig og se på hva som er gjeldende råd internasjonalt, slik at man kan bruke tiltakene der man er om det er hjemme i Norge eller andre steder i Europa.

Dette mener Snortheimsmoen er med på å skape trygghet i hverdagen og ikke økt frykt.

Veileder fra POD, PST OG NSM

Leder for beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, Knut Smedsrud viser til at det er laget flere veiledere for hva man skal gjøre ved et terrorangrep.

Blant annet laget POD, PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet i 2015 en veileder i sikrings- og beredskapstiltak, mens Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget nettsiden Sikker hverdag.

− Så lenge rådene er i tråd med det som kommer fra ansvarlige myndigheter er det bra. Rådene som gis ligner på det norske myndigheter tidligere har gitt ut, samt i England, Sverige og andre land som har opplevd terror. Veilederen fra 2015 er også en grundig veileder som også gir eksempel på hva en bør gjøre ved for eksempel ved væpnede angrep – slik som terrorangrepene vi har sett siste året. I tillegg vil jeg understreke at det er viktig å følge den informasjonen og meldingene som en får fra politi og myndigheter dersom en situasjon oppstår.