Nyutdannede i Oslo rådhus.
Nyutdannede i Oslo rådhus.

Regjeringen sender politi­folk ut i arbeidsledighet

I dag er det flere hundre nyutdannede polititjenestemenn og -kvinner som ikke har jobb, samtidig som distriktene har et enormt behov for flere stillinger, skriver Anders Bang Danielsen.

Publisert

Regjeringen presenterte 8. oktober et meget dårlig statsbudsjett for politiet. 50 mill ble bevilget til nye politistillinger. Et slikt budsjett sender flere hundre polititjenestemenn- og kvinner ut i arbeidsledighet. Bevillingen blir først iverksatt siste kvartal i 2019.

For første gang i historien ligger det an til at regjeringen ikke klarer å bevilge penger til nyutdannede politistudenter på statsbudsjettet for inneværende år. Politiets Fellesforbund klarte sammen med KrF å presse H og FrP til en ekstrabevilling på 135 mill for 2018, Ap hadde i sitt alternative budsjett 300 mill, Sp 500 mill. For neste år bevilger den blå-blå regjering 50 mill.

Hva betyr så dette for vår sikkerhet og beredskap? Politiet mangler flere hundre årsverk for å nå målet om to politifolk pr. tusen innbyggere i 2020. Politidistriktene roper etter større bevilgninger men får ikke engang penger til å erstatt de som slutter. Av de politistudentene som er utdannet de siste fire årene er 510 tjenestemenn- og kvinner uten arbeid. Mange av dem som har hatt vikariater fram til nå blir i disse dager oppsagt. Det finnes ikke penger til nyansettelser. Av de 612 som besto eksamen fra Politihøgskolen i 2018 er 31 i fast jobb. 225 har vikariater som ikke fornyes i disse dager.

Hva gjør så stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene? Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Knut Morten Johansen fra Fremskrittspartiet, partiet som lovte jobbgaranti til nyutdannede politistudenter før Stortingsvalget i 2013, uttalte til NRK i september følgende: «Politireformen har ført til at det tar tid og at det er vanskelig å ansette flere politifolk på grunn av den nye politireformen». Jobbgarantien var plutselig null verdt. Peter Frølich (H) i Justiskomiteen uttalte følgende 8. oktober at han kunne «akseptere at nyutdannede politifolk ikke får jobb».

For Høyres representant i Justiskomiteen Guro Angell Gimse var det likevel noe å feire. Et besøk på Nidar hvor sjokolade ble servert på grunn av at sukkeravgiften var fjernet. Gimse som også har et ansvar for et elendig politibudsjett passet på å holde seg langt unna det fagfeltet hun skal jobbe med i Stortinget.

Sikkerhet, beredskap og flere nyutdannede politifolk uten arbeid bekymrer verken henne eller regjeringen. Dette til tross for at det i Trøndelag og ellers i landet i dag er flere hundre nyutdannede polititjenestemenn og -kvinner som ikke har jobb, samtidig som distriktene har et enormt behov for flere stillinger. Det trengs etterforskere og operative politifolk til å forebygge kriminelle handlinger og ivareta vår trygghet.

Sikkerhet og beredskap er ikke prioritert av dagens regjering

Sikkerhet og beredskap er ikke prioritert av dagens regjering.