SVARER: Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet (POD) avviser at politidirektøren har brutt sikkerhetsloven. Vangen skriver at det er alvorlig at det blir fremført påstander om at dette kan ha skjedd.

KOMMENTAR

Alvorlige og uriktige påstander om politidirektøren

I en artikkel publisert i Politiforum 14. mars fremmes det alvorlige påstander om at politidirektøren kan ha brutt sikkerhetsloven. Dette er upresise og uriktige påstander som ikke kan stå uimotsagt.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Politiforum viser til en artikkel i VG fra oktober 2022 hvor politidirektøren uttalte at politiet hadde utplassert sensorkapasitet i Nordsjøen for å kunne identifisere eventuelle droner i området.

Bakgrunnen for uttalelsen var å bidra med trygghetsskapende informasjon i en periode hvor det var stor grad av usikkerhet knyttet til mulige droneobservasjoner rundt norske oljeplattformer.

Ikke gradert informasjon

I artikkelen til Politiforum heter det at anonyme kilder har oppfattet at uttalelsen inneholdte sikkerhetsgraderte opplysninger. Utover dette er det ingen holdepunkter i artikkelen som underbygger eller dokumenterer en slik verdivurdering av informasjonen som ble gitt.

Det stemmer at informasjon om dette konkrete tiltaket ikke var blitt gjort offentlig kjent tidligere, men det stemmer ikke at opplysninger om tiltaket i seg selv var gradert etter sikkerhetsloven.

Det er god presseskikk å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte, og man skal være spesielt aktsomme ved behandling av informasjon fra anonyme kilder. Det kan være gode grunner for å bruke anonyme kilder, men det forklarer ikke hvorfor man velger å publisere svært alvorlige påstander om lovbrudd uten noen form for annen dokumentasjon som underbygger påstandene som er fremmet.

Lov å være uenige

Det er lov å være uenig med ledelsen rundt graden av åpenhet i politiets arbeid, men det gjør det ikke fritt frem til å publisere udokumenterte påstander om brudd på sikkerhetsloven.

Det ble ikke gitt opplysninger rundt kapasiteter, plasseringer eller andre tekniske spesifikasjoner som kan vurderes som skjermingsverdig eller sikkerhetsgradert informasjon.

Når det fremmes alvorlige påstander om lovbrudd bør terskelen for å ettergå og dokumentere påstandene med utgangspunkt i sikkerhetsloven være høyere.

Powered by Labrador CMS