- HAR JOBB NOK: Plasstillitsvalgt Alexander Dølvik Fossum og nestleder i Politiets Fellesforbund i Troms, Jahn-Erik Solheim, mener det er nok av oppgaver for de sivilt ansatte på politistasjonen i Harstad, tross i at de har fått varsel om oppsigelse.
- HAR JOBB NOK: Plasstillitsvalgt Alexander Dølvik Fossum og nestleder i Politiets Fellesforbund i Troms, Jahn-Erik Solheim, mener det er nok av oppgaver for de sivilt ansatte på politistasjonen i Harstad, tross i at de har fått varsel om oppsigelse.

Kjemper om jobben: Tre sivilt ansatte fikk varsel om oppsigelse

I Troms må sivilt ansatte kjempe om jobben sin, selv om politikolleger mener det er nok av arbeid til dem.

Publisert

Mens politifolk gjør sivile jobber i Øst, står sivilt ansatte klare til å ta seg av sivile oppgaver på politistasjonen i Harstad, i Troms politidistrikt.

For noen uker siden fikk imidlertid tre sivilt ansatte varsel om oppsigelse. Arbeidsgiver mener ifølge de tillitsvalgte at det ikke er arbeidsoppgaver nok til dem på politistasjonen i Harstad.

– Det er helt feil. Det er nok av oppgaver de kan gjøre. Nå må etterforskere for eksempel selv redigere og kopiere dokumenter og sende dem til retten og forsvarsadvokater. Det er åtte til tolv ukers saksbehandlingstid på våpensøknader. Det er ikke tvil om at dette er oppgaver de sivilt ansatte kunne gjort, sier Jahn-Erik Solheim, nestleder i Politiets Fellesforbunds lokallag i Troms.

Etter at de tre sivilt ansatte kvinnene fikk skrive tilsvar på varslene om oppsigelse, har arbeidsgiver trukket tilbake én av oppsigelsene. De to andre blir foreløpig stående.

Takket nei til å pendle langt

Troms politidistrikt har jussen på sin side, siden distriktet tilbød de tre ansatte stillinger ved sentralbord og andre sivile oppgaver i Tromsø, over fire timer og 34 mil unna. Det valgte de ansatte å takke nei til.

– Det er godt voksne kvinner med mann, barn, hus og sosialt liv i Harstad. Det er forståelig at de takket nei til det, sier Solheim.

Plasstillitsvalgt i Harstad, Alexander Dølvik Fossum, mener sentraliseringen av de mange sivile oppgavene til tider er unødvendige.

– Mye arbeid skjer på datamaskiner. For eksempel våpensøknader, som det etter sentraliseringen tar mye lenger tid å behandle. Arbeidsgiver kunne vært rausere og tillatt at arbeidet ble gjort fra Harstad, mener Fossum.

Han sier sivile er blant de som merker det mest.

– Etter at operasjonssentralene ble slått sammen, var neste gruppe der mange ansatte ble sentralisert de sivile. Av de som først valgte å pendle, har i alle fall to sluttet i politiet og funnet andre jobber. Da mister politiet kompetanse. Vi var tidlig ute og er blant de første som opplever oppsigelser, men det blir spennende å se de andre distriktene der dette kan slå ut framover, sier Fossum.

Økonomiske rammer spilte inn

Politimester i Troms Ole B. Sæverud skriver i en e-post at distriktet har vært gjennom et omfattende organisasjons- og personalløp. Han svarer ikke på spørsmålene om hvorfor det ikke går an å finne jobber til de to sivile som fortsatt har en oppsigelse i sikte, men svarer i generelle ordelag at utgangspunktet for distriktet har vært å sikre best mulig kvalitet på distriktets tjenester til publikum.

– Derfor har vi sett på hvilke oppgaver som må løses, hvordan de løses best mulig og nødvendig bemanning slik at vi løser politiets oppdrag, i tråd med rammer og retningslinjer og økonomiske rammebetingelser. Prosessene, som er gjennomført i et tett og godt samarbeid med foreningene, har resultert i nytt organisasjonskart og ny bemanningsplan, skriver Sæverud.

Han bekrefter at de sivilt ansatte i Harstad har fikk tilbud om jobb i distriktet de takket nei til, og skriver at også andre ansatte i distriktet fikk tilbud om jobb på nytt oppmøtested.

– Alle ansatte har fått tilbud om fortsatt jobb i politidistriktet. Gjennom prosessen har flere ansatte fått nye oppgaver, ny organisasjonstilhørighet og/eller nytt oppmøtested. Mellom 20 og 30 medarbeidere har fått pendlertillegg eller sluttpakke. Dessverre har vi endt med varsel om oppsigelse der det ikke har vært mulig å finne løsninger som har passet både for arbeidsgiver og arbeidstaker.