Ole Martin Mortvedt, redaktør i Politiforum.
Ole Martin Mortvedt, redaktør i Politiforum.

Om Politiforums Ærespris

Vet du om noen i politiet som fortjener heder og ære? Da bør du nominere vedkommende til Politiforums Ærespris.

Publisert

Prisen ble etablert 1. november 2015 og hensikten er å hedre og løfte fram en enkeltperson i politiet som har gjort en ekstraordinær innsats for publikum, kolleger eller arbeidsplassen. Æresprisen kan også tildeles personer for et langvarig engasjement som politiansatt.

– Det er per i dag ingen nasjonale hedersbevisninger med politiansatte som målgruppe, forklarte redaktør Ole Martin Mortvedt i forbindelse med at Politiforum lanserte sin egen ærespris.

– Vi mener det er rom for, og ikke minst viktig, å løfte fram politiansatte som utmerker seg i jobben. Derfor lanserer vi Politiforums Ærespris, som vi håper og tror vil gi oppmerksomhet til politiansatte som strekker seg litt lenger enn de kanskje må.

KJENNER DU NOEN SOM KAN FORTJENE PRISEN? TRYKK HER FOR Å NOMINERE!

Prisen er ikke forbeholdt heltedåder, men kan gå til alle som har utvist en forbilledlig innsats på sitt felt. Både uniformerte, sivile og jurister kan nomineres – også tidligere ansatte i politiet.

– For å finne de gode kandidatene, trenger vi din hjelp. Hvis du vet om en person du tenker kan være en god kandidat til Politiforums Ærespris, håper vi at du tar deg tid til å nominere vedkommende. Vi trenger navn og kontaktinformasjon til begge, samt en begrunnelse for hvorfor du nominerer akkurat denne personen, forklarer Mortvedt.

NOMINASJONENE TIL 2016-PRISEN MÅ VÆRE POLITIFORUM I HENDE INNEN 25. NOVEMBER.

Juryen vil deretter plukke ut de beste kandidatene, som vil bli presentert i Politiforums papirutgave, samt på www.politiforum.no.

Du som leser kan deretter stemme på din favoritt her på nettsiden. Leserstemmene teller med i juryens endelige beslutning om hvem som vinner Æresprisen. Prisvinneren blir presentert i Politiforum.

– Vi ønsker at Politiforums Ærespris skal bli en positiv «snakkis» i politiet, og håper og tror på et stort engasjement rundt prisen. Dette handler om å hedre gode kollegaer og sette pris på de som gjør en ekstra innsats, sier redaktør Mortvedt.

Prisen skal deles ut en gang i året.