Robin Schaefers varsling i gamle Hordaland politidistrikt har med tiden fått sitt etterspill, i form av det som kan bli et styrket varslervern.
Robin Schaefers varsling i gamle Hordaland politidistrikt har med tiden fått sitt etterspill, i form av det som kan bli et styrket varslervern.

Vil styrke varslervernet: Foreslår eget ombud som skal støtte varslere

Ny utredning om varsling er klar.

Publisert

I dag la Varslingsutvalget fram sin utredning om tiltak for å styrke varslervernet i Norge. Etter blant annet Monika-saken og flere andre varslingssaker, har det de siste årene vært økt fokus på å styrke vernet for de som sier ifra.

Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt, Kjetil Rekdal, som også er nestleder i Unio, har fremholdt behovet for et eget varslerombud. Og nå blir han hørt. Varslingsutvalget befester verdien av å varsle. 

– Samfunnet og den enkelte virksomhet er tjent med at kritikkverdige forhold ikke finner sted, eventuelt at de opphører, skriver utvalget.

Utvalget foreslår en egen lov som skal inneholde regler for et varslerombud og en varslingsnemnd. 

«Utvalget foreslår at det opprettes et eget Varslingsombud (...) Varslingsombudet skal gi råd, støtte og bistand til varslere i konkrete saker. Det skal representere god og solid kompetanse og kunne bistå også omvarslede, arbeidsgivere og andre i prosessen, herunder bidra til at de som trenger det, kan få bistand av psykososial art. Ombudet bør kunne tilby mekling, og bør også kunne anbefale fri rettshjelp», står det i utvalgets utredning.

Flertallet i utvalget foreslår også en egen varslingsnemnd som skal kunne ta standpunkt til om det har funnet sted gjengjeldelse eller brudd på arbeidsgivers aktivitetsplikt, og som også skal ha kompetanse til å tilkjenne erstatning og oppreisning til varsleren.

Utvalget har vært ledet av Anne Cathrine Frøstrup, og også Birthe Eriksen, varslingsekspert og advokat til blant annet varslere i Vest politidistrikt og Sør-Øst politidistrikt, har tatt del i utvalget.

De foreslår også å trekke ytringsfriheten inn i arbeidsmiljøloven, forenkle begrep som «kritikkverdige forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse», og å befeste arbeidsgiverens plikt til å handle i loven. 

LES OGSÅ: Varslere kjenner seg ikke igjen i rapporter: – Gransker uten kompetanse

Powered by Labrador CMS