Tidligere har ingen hatt kontroll med gamle våpen etter at eiere dør. I 2015 var 70.000 våpen på avveie. Denne problematikken kan ny våpenlov begrense for framtiden.

I dag vedtas ny våpenlov som forbyr Utøya-våpenet og som gir politiet større fullmakter

Endrer våpenloven.

Publisert

I dag vedtar etter all sannsynlighet Stortinget ny våpenlov. Det medfører blant annet at enkelte typer halvautomatiske våpen blir forbudt. Innstillingen fra justiskomiteen på Stortinget nevner spesifikt våpenet Mini Ruger 14, som ble brukt under terrorangrepet på Utøya. Forslaget har tilbakevirkende kraft, og eiere vil ha tre år til å levere fra seg våpen av denne typen.

Videre medfører endringene i loven flere endringer som påvirker politiet.

  • Politiet får nå en plikt til å følge opp vilkårene for å eie våpen. 
  • Arvinger eller bobestyrere må varsle politiet om våpen ved dødsfall eller arv.
  • Politiet får anledning til å oppsøke våpeneier uten forvarsel for å inndra våpen.
  • Politiet skal ikke lenger selge inndratte våpen til fordel for våpeneier, men destruere de.

Politiet får utvidede fullmakter

Politiet får nå en plikt til å følge opp våpentillatelser, slik at man får kontroll av om folk fortsatt oppfyller kravene til å eie våpen etter en viss tid. Blant annet skal politiet kunne kreve kopi av medlemslister til skytter- og våpensamlerorganisasjoner, samt få rett til å undersøke om våpen oppbevares riktig.

Politiet får videre hjemmel til å ta beslag i våpen og ammunisjon i inntil to uker, hvis det er mistanke om brudd på de personlige vilkårene eller grunn til å tro at våpen kan bli misbrukt. Dette kan skje uten forvarsel.

Ved at arvinger og bobestyrere får plikt til å melde inn våpen eller ammunisjon i forbindelse med dødsfall, vil man begrense muligheten for at våpen «forsvinner» på samme måte som før, når eiere for eksempel dør. Politiforum beskrev i 2015 det store omfanget av våpen i Norge uten kjent eier. 

Mens justiskomiteen stort sett står samlet om lovforslaget, sier Senterpartiet seg uenig på noen punkter. SP vil blant annet ikke at forbud mot halvautomatiske våpen skal ha tilbakevirkende kraft og vil gi kompensasjon til eiere hvis det skulle bli noe av. De vil også at eiere av våpen skal varsles minst 48 timer i forkant av at politiet skal hjem til dem for å gjennomføre kontroll. Dette ønsker ikke flertallet i komiteen, som innstiller på at politiet ikke trenger varsle i forkant.

Powered by Labrador CMS