Anne Ulvin får erstatning etter å ha blitt forbigått i en ansettelsesprosess.Foto: Terje Næss / NTB scanpix
Anne Ulvin får erstatning etter å ha blitt forbigått i en ansettelsesprosess.Foto: Terje Næss / NTB scanpix

Vant søksmål mot staten - får millionerstatning

Tidligere lensmann Anne Birgit Ulvin får nærmere 1,6 millioner kroner i erstatning fra staten etter å ha saksøkt de for forbigåelse i ansettelsen av ny politiinspektør.

Publisert

Ulvin var på søkertidspunktet lensmann i Levanger, men jobber i dag som politikontakt. Det var Snorre Haugdahl som fikk stillingen, på tross av at Ulvin var innstilt som nummer én i stillingen som politiinspektør og leder av geografisk driftsenhet (GDE) Namdal og Innherred. 

Personlige egenskaper ble prioritert

Etter ansettelsen av Haugdahl tok Ulvin i november 2017 ut stevning for Inntrøndelag tingrett med krav om erstatning for at hun var forbigått ved ansettelsen som leder av GDE Namdal og Innherred. Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet innga tilsvar der de påsto seg frifunnet og tilkjent saksomkostninger. 

Nå har Inntrønderlag tingrett dømt staten ved Justis- og beredskapsdepartementet til å betale Ulvin en erstatning på 1 357 000 kroner, i tillegg til saksomkostninger på 214 946 kroner. 

I dommen beskrives forskjellene i lederegenskapene mellom de to kandidatene, hvor Ulvin blir beskrevet som en mer «teknisk leder» som er effektiv, kunnskapsrik og opptatt av system og rutiner, mens Haugdahl oppleves som mer rasjonell og medarbeiderorientert enn Ulvin. Dette trekkes frem som viktige egenskaper. 

Trist sak

Det fremkommer at Haugdahl ikke oppfylte utlysningstekstens krav til relevant lederutdanning fra høyskole/universitet, da han uriktig hadde angitt utdanning i offentlig administrasjon og ledelse som ikke var gjennomført. Til tross for kravet om utdanning ble Haugdahls personlige egenskaper vektlagt høyere enn Ulvins formelle kompetanse og erfaring. 

I dommen legges det vekt på at Haugdahl har deltatt på tre enkeltemner ved Nord Universitet, tidligere Høyskolen i Nord-Trønderlag, mens Ulvin har hatt studiepermisjon for å gjennomføre et årsstudium i ledelse og personalarbeid i tillegg til andre studier og kurs. 

Selv om en ikke kan ta utlysningsteksten på ordet ved å kreve lengre varighet  på et slikt studie, eller kreve en grad, og for så vidt heller ikke at alle fagene er gjennomført eller bestått, må det riktige være at utlysningsteksten forutsetter et helt annet omfang på lederutdanningen enn det Snorre Haugdahl har gjennomført, står det i dommen. 

Ulvin sier til Politiforum at hun vil holde lav profil frem til det er klart hva som eventuelt skjer med dommen videre, men kom med en kort kommentar om dommen.

Jeg har hele tiden ønsket at vi skal finne en løsning før vi kom til retten, det lyktes vi ikke med. Det er en trist sak. 

Ulvin legger til at hun er stolt over å ha jobbet i politiet i 35 år.