Petter Eide, justispolitisk talsperson for SV.
Petter Eide, justispolitisk talsperson for SV.

SV reagerer: - Uheldig hvis to per tusen-målet skyver ut nødvendig sivil kompetanse

Petter Eide (SV) tror brevet fra POD kan legge press på politidistriktene til å kutte sivile stillinger for å få inn flere politifolk.

Publisert Sist oppdatert

Fredag skrev Politiforum om at fire politidistrikt mottok et brev fra Politidirektoratet i juli, med spørsmål om nyutdannede politifolk kunne utføre arbeidet til sivile årsverk som ble kuttet. Drøye to uker senere trakk POD dette spørsmålet tilbake.

Brevet skapte likevel sterke reaksjoner fra lederen av Sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, og leder av Oslo politifotrening. Nå reagerer også Petter Eide, justispolitisk talsperson i SV og medlem av justiskomiteen på Stortinget.

Han mener at selv om spørsmålet ble trukket tilbake, kan det likevel få noen politidistrikt til å kutte sivile stillinger for å få inn flere politifolk.

- Jeg tror nok at når den henvendelsen ble sendt, oppfatter jo politidistriktene at det er dette de skal etterleve. Selv om spørsmålet ble trukket kan dette presset ligge der likevel. Det ligger nok der uavhengig av justerte spørsmål, sier Eide.

Han legger til at SV er opptatt av at politiet må ha en blandet kompetanse.

- Den nye kriminaliteten som vi ser konturene av trenger en blandet kompetanse, blant annet av IT, psykologikompetanse og juridisk kompetanse. Vi må ha en blanding av politiutdannede og de som har sivil spisskompetanse. Noe av problemet med å presse fram måltallet om to politifolk per tusen innbyggere, er at politidistriktene blir presset til å skyve ut sivil kompetanse de har bruk for, sier Eide.

- Den operative kapasiteten i politiet vil i så fall også bli dårligere, for politiutdannede fra Politihøgskolen bindes opp til andre typer oppgaver som sivile kunne gjort. Så denne prosessen er i så fall dobbelt uheldig, sier han.

LES OGSÅ: Reagerer på POD-brev: - Bekrefter det vi vet skjer

- Vurdere om målet er hensiktsmessig

Eide presiserer at SV hele tiden har støttet målet om to politifolk per tusen innbyggere. Men han mener at hvis det fører til at man kutter sivil kompetanse på grunn av knappe ressurser, bør man vurdere om det er hensiktsmessig å ha en slik målsetting.

- Hvis dette måltallet blir en tvangstrøye, og skyver ut nødvendig sivil kompetanse, er det veldig uheldig, sier Eide.

Leder av Sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, Vegar Monsvoll, uttalte fredag at da han leste brevet POD hadde sendt, leste han det som at POD var frustrert.

- De får et pålegg om å ansette mange politifolk, uten å ha økonomisk dekning for det. Så prøver de å se på alle muligheter for å få det til. På en måte synes jeg litt synd på POD som får et pålegg så klart og tydelig, uten at det følger med ressurser for å gjennomføre det. Men det betyr ikke at jeg synes noe om denne tilnærmingen de kommer med, sier Monsvoll.

Petter Eide forklarer at han har den samme oppfattelsen.

- Jeg tolker det også som at POD er frustrert. De har fått i oppdrag å levere to politifolk per tusen, som av ulike budsjettmessige grunner er vanskelig å oppfylle. De er i en skvis, sier Eide.

- Vi går mot et nytt statsbudsjett nå. Vi må sikre at politiet har nok penger til å ansette politifolk. Men vi må også ha fokus på kriminalitetsbildet vi forventer fremover. Det stiller store krav til omstilling av politistyrken vår. Det er en omstilling jeg ikke føler tas opp nok i debatten. Nå er debatten for fokusert på måltall. Vi må i stedet ha fokus på hvilken kriminalitet politiet skal arbeide opp mot, sier han.

- Ikke en aktuell problemstilling

I en e-post til Politiforum skrev avdelingsdirektør Roger Bjerke i POD dette, på spørsmål om hva som var grunnen til at de fjernet spørsmålet om hvorvidt nyutdannede politifolk kan utføre oppgavene til de sivile årsverkene som er kuttet:

«Det er ikke en aktuell problemstilling for POD å tilsette politiutdannede for å gjøre sivile oppgaver, derfor så vi i etterkant at dette spørsmålet heller ikke var særlig relevant og fjernet det».

Bjerke skrev også at brevet er en del av PODs interne saksbehandling.

«Regjeringen er tydelig på at målet om to politifolk per tusen innbyggere skal nås innen utgangen av 2020. Vi skal gjøre det vi kan for å imøtekomme dette kravet. Fra vår dialog med distriktene vet vi at dette er vanskelig, da de allerede har trange budsjetter å forholde seg til. POD jobber derfor med en konsekvensanalyse som blant annet skal inkludere beskrivelser av ulike utfordringer og muligheter som er forbundet med oppbemanningen. Vi har bedt distriktene om å bidra inn i dette arbeidet for å kunne danne og videreformidle et så korrekt virkelighetsbilde som mulig. Vi har fått innspill fra fire distrikt. Tilbakemeldingene og konsekvensanalysen vil presenteres for Politidirektoratets ledergruppe, for den nasjonale ledergruppen og inngå i PODs styringsdialog med departementet», skrev Bjerke.

LES OGSÅ: Lyser ut en rekke politistillinger for å nå målet om to per tusen