Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund.
Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund.

Unn Alma uttaler seg:

Sterkt fellesskap gir ressurser

- Når forskningsresultatene viser at de ansatte holder på å helt miste troen på at reformen skal lykkes, er det på tide å også bruke penger på ansatte som har stått i denne krevende situasjonen over lang tid, skriver Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund.

Publisert Sist oppdatert

At de ansatte i politi- og lensmannsetaten fortjener et lønnsløft er det ingen tvil om, men som
alltid ender oppgjørene med at mange blir fornøyde og noen også misfornøyde. Det sier seg selv når vi vet at kravene inn til oppgjørene alltid er mangedoblet det som de lokale pottene er avsatt med.

Det gjør at det er en svært utfordrende oppgave for de ansvarlige å sette de ulike kravene opp mot hverandre, og fordele potten på best mulig vis.

Det er derfor på sin plass å rette en takk til alle tillitsvalgte som har lagt ned timevis med arbeid for å få dette i havn på en best mulig måte. Jeg håper dere også ser viktigheten av dette og passer på å sende en takk eller oppmuntrende ord til de som har stått på. De fortjener det, synes jeg.

Politiets Fellesforbund har over lengre tid sett seg nødt til å være svært tydelig og til tider kraftfull i retorikk og handlemåte når det gjelder å påvirke fremtidens politietat. 

Gledelig å bli mer lyttet til

Det er arbeidsplassen til våre medlemmer og samfunnets politi det hele tiden har handlet om. Vi har blitt beskyldt for svartmaling når vi har kritisert gjennomføringen av reformen, og kommet med virkelighetsbeskrivelser fra en politietat som mangler nok ressurser til å gjennomføre en så krevende reform.

Den siste tids forskningsresultater viser dessverre at vi har hatt mye rett og at vi har vært det vi skal være; et talerør for medlemmenes opplevelser og meninger, samtidig som vi hele tiden har kommet med forslag til hvordan vi mener vi skal lykkes med et så krevende prosjektet som nærpolitireformen faktisk er.

Det er derfor gledelig at vi nå opplever nettopp å bli lyttet til i større grad enn tidligere.

Den siste tiden har Politiets Fellesforbund fått gjennomslag for flere viktige saker, ikke for oss som fagforening alene, men for medlemmene og dermed norsk politi. Budsjettdrøftingene nå i februar endte med at 100 millioner ble omfordelt i Politidirektoratet og sendt dit de trengs aller mest akkurat nå, nemlig til landets tolv politidistrikt.

Disse 100 millionene vil naturlig nok ikke løse alle problemer, budsjettene vil fortsatt være stramme, men det er en styrking som vil komme godt med og gjennom god dialog lokalt må de brukes på en best mulig måte for både publikum og de ansatte.

Når de tidligere nevnte forskningsresultatene viser at de ansatte holder på å helt miste troen på at reformen skal lykkes, er det på tide å også bruke penger på ansatte som har stått i denne krevende situasjonen over lang tid. Det har de virkelig fortjent. 

Konstruktiv bidragsyter

Denne budsjettdrøftingen var også et skritt i riktig retning for å snu en trend vi har advart mot lenge, nemlig at medbestemmelsen har vært under press og blitt svekket. Drøftingene var reelle, innspill ble tatt på alvor og resultat endret som følge av innspill.

Det er medbestemmelse i praksis og slik den skal være. At samhandlingen med arbeidsgiver nå er bedre, lover godt når vi får den nye politidirektøren på plass 1. april.

Vi lover at Politiets Fellesforbund skal være en konstruktiv bidragsyter og komme med gode løsninger med ønske om å spille politidirektøren god.

Da er det naturlig for oss å forvente at den nye politidirektøren tenker det samme om Politiets Fellesforbund – for når man representerer over 80 prosent av de ansatte i norsk politi, så er vi som fagforening vel verdt å lytte til og samhandle med.