Politidirektør Odd Reidar Humlegård kan trolig traske i samme retning som nå også de kommende fire årene - uavhengig av om justis- og beredskapsminister Per-Willy Amudsen blir den som skal gå ved hans side.
Politidirektør Odd Reidar Humlegård kan trolig traske i samme retning som nå også de kommende fire årene - uavhengig av om justis- og beredskapsminister Per-Willy Amudsen blir den som skal gå ved hans side.

Samme kurs for politiet med ny regjering

Ingen overraskelser i ny regjeringsplattform.

Publisert

I dag kom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre til enighet om en plattform som etter alt å dømme sørger for at Venstre går inn i regjeringa. Den nye regjeringsplattformen inneholder få overraskelser når det gjelder justispolitiske spørsmål. En ny regjering vil i hovedsak styre politiet i samme retning som fram til nå.

Blant annet skriver de tre partiene at de vil fullføre arbeidet med Nærpolitireformen, jobbe for to politifolk per tusen innbyggere i 2020 og bygge beredskapssenteret på Taraldrud som planlagt.

En ny regjering varsler at de også vil jobbe for at politidistriktene «i større grad disponere sine ressurser slik de selv mener er hensiktsmessig» og prioritere midler til distriktene framfor Politidirektoratet. Samtidig varsler de at de har som mål å innføre dyrepoliti i hele landet og tvinger dermed politiet til å satse på dette.

Punktbevæpning og elektrosjokkvåpen

I samsvar med signalene fra både Politidirektoratet og en Justis- og beredskapsminister som har innførte punktbevæpning på Oslo lufthavn i høst, skriver Høyre, Frp og Venstre at de vil åpne for punktbevæpning på sårbare steder etter risiko- og sårbarhetsanalyse. De vil også gjennomføre forsøk i utvalgte politidistrikt med elektrosjokkvåpen.

Regjeringsplattformen sier videre at en ny regjering vil gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i makt- og myndighetsutøvelse i politi, domstoler og kriminalomsorgen. Debatten om å skille politi og påtale ser ikke ut til å legge seg med det første. De tre partiene vil utrede fordeler og ulemper ved å skille politi og påtalemyndighet.

Hvem som skal inneha de ulike statsrådpostene er foreløpig uklart. Det vil komme rokeringer i regjeringen. Om det vil kunne omfatte rokeringer i ministerpostene i Justis- og beredskapsdepartementet er imidlertid ukjent.

Powered by Labrador CMS