En spaners dag på ordensvakta

Etter mange års tjeneste i Oslo, de siste 10 årene ved narkotikaseksjonen i Oslo, følte jeg behovet for å prøve lykken på hjemlige trakter i Glåmdalsregionen.

Publisert Sist oppdatert

En oktoberdag i 1992 møtte jeg spent opp på politivakta ved Kongsvinger politistasjon etter å ha takket ja til fast stilling. Fra min sivile hverdag som spaner skulle jeg nå uniformeres for å utføre ordenstjeneste. Første dag gikk med til omvisning og presentasjon av ansatte og organisasjon.

Ved oppmøte dag to ble jeg «forfremmet» til vaktleder etter eldstemannsprinsippet. Utpå formiddagen fikk politivakta telefon om en trafikkulykke på Brandval, cirka 15 kilometer nord for Kongsvinger. Min kollega og jeg kjørte uttrykning til stedet, hvor en motorsykkel hadde kollidert med en bil. Føreren var kastet 18 meter gjennom luften og lå skadet i grøfta.

Jeg må innrømme at jeg ble litt svett i panna, men var fornøyd med at pikett Halvorsen spraymerket treffpunkt og kjøretøyenes plassering i veibanen. Ambulansetjenesten håndterte den tilskadekomne, mens vi noterte personalia på de involverte parter og vitner.

Etter at ambulanse og andre hadde forlatt stedet, sa Halvorsen at vi skulle reise til politistasjonen og hente Otto Berg. Jeg syns det var en god ide, og tenkte det var godt at de hadde fagpersoner til skissetegning også i Kongsvinger, det samme som ved TUK i Oslo.

Vi kjørte til politistasjonen hvor Halvorsen ba meg vente i bilen. Etter kort tid kom han ut med et «rakkelverk» av tre som han la bak i bilen. Han satte seg bak rattet og kjørte ut fra politihuset. Jeg så undrende på Halvorsen og måtte ærlig spørre om ikke Otto Berg skulle være med.

Halvorsen knakk sammen i latter og fikk til slutt hikstet frem at: «Han ligger jo der!»

Da begynte det å demre noen bilder i hodet mitt fra noen gatekryss på Majorstua hvor skissetegning med tegnebord ble utført. På åstedet ble alle mål behørig notert, etter Halvorsens faglige bruk av «Otto Berg».

Avslutningsvis skal det nevnes at jeg i løpet av kort tid ble tilbudt funksjonen som fagansvarlig for narkotika ved Kongsvinger politikammer.

Til neste utgave utfordrer jeg min kollega Per Kristian Klausen, Agder politidistrikt.