Flyfoto av gasslekkasje i Østersjøen.
Flyfoto av gasslekkasje i Østersjøen.

GASSLEKKASJE I ØSTERSJØEN

Politiet styrker beredskapen rundt olje- og gassinstallasjoner

Politiet har iverksatt flere tiltak etter gasseksplosjonene i Østersjøen, skriver Politidirektoratet (POD) i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag denne uken kom nyheten om at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. I forkant av lekkasjene ble det registrert kraftige eksplosjoner i området, og flere statsledere mener dette er sabotasje.

Lekkasjene har skapt ny debatt om beredskapen knyttet til norske olje- og gassinstallasjoner.

Lekkasjene oppsto kort tid etter en rekke observasjoner av uidentifiserte droner rundt norske olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen - en nyhet omtalt på Altidmer.no.

Styrker tiltak

I dag melder Politidirektoratet (POD) at allerede eksisterende beredskapstiltak knyttet til petroleumsnæringen, som ble innført etter invasjonen av Ukraina, skal forsterkes.

− Hendelsen i Østersjøen gir grunnlag for å videreføre og forsterke disse tiltakene, uten at vi kan gå nærmere inn og kommentere på enkelttiltak. For politiet handler det om å bidra til å redusere sårbarhet og sikre verdier i en usikker situasjon, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i pressemeldingen.

− Situasjonen tas på største alvor, og det er allerede satt i gang flere tiltak for å sikre en best mulig beredskap ut i fra kunnskapen vi har i dag. Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende om det er behov for å treffe tiltak som svarer på en eventuell utvikling i trusselbildet, fortsetter Vangen.

Samtidig melder Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) at de nedjusterer terrortrusselnivået i Norge fra høy (4) til moderat (3). Nedjusteringen av trusselnivået knyttes av PST opp mot situasjonen etter terrorangrepet i Oslo 25. juni i år.

Politimyndighet på kontinentalsokkelen.
Politimyndighet på kontinentalsokkelen.

Sokkelberedskapen

Det er politidistriktene Sør-Vest, Møre og Romsdal, Nordland og Troms som har såkalt kontinentalsokkelberedskap - det vil si politimyndighet på kontinentalsokkelen.

«Sokkelpolitidistriktene er ansvarlige for politiinnsats på kontinentalsokkelen», heter det i Poitiets Beredskapssystem. Ansvaret er fordelt ut ifra breddegrader. (se illustrasjon)

«Politidirektoratet har tett dialog med politidistriktene og relevante samarbeidsaktører, og fortsetter å følge situasjonen nøye i tiden fremover», skriver POD i pressemeldingen.

− I situasjonen vi står i nå er det viktig med god koordinering mellom ulike aktører, og en felles situasjonsforståelse av hva det er som utspiller seg, og hva slags følger det eventuelt kan ha. Vi vil fortsette å følge situasjonen nøye og vurderer fortløpende tiltak som politiet vil iverksette som en del av den sivile beredskapen i Norge, sier beredskapsdirektør Vangen.

Powered by Labrador CMS