Politiet på topp fem over mest attraktive IT-arbeidsgivere

- Svært gledelig og et resultat av målrettet arbeid, sier Catherine Janson, direktør for Politiets IKT-tjenester.

Publisert

I Universums årlige undersøkelse blant IT-studenter er politiet for første gang en fast del av bedrifter og organisasjoner studentene kan velge mellom. Politiet gikk rett inn på femteplass blant arbeidsgiverne IT-studentene anser som de mest attraktive.

– Dette er svært gledelig og et resultat av målrettet arbeid og unike muligheter i etaten, sier Catherine Janson, direktør for Politiets IKT-tjenester, i en pressemelding.

Universum kårer hvert år Norges mest attraktive arbeidsgivere innen juss, helse, humanistiske fag, ingeniør og vitenskap, IT og business.

– Hver gang politiet er på oppdrag er vi tett på med teknologi. Vi sørger for å trygge Norge og innbyggerne våre og til det trenger vi også IT-systemer som fungerer 365 dager i året. Kriminelle tar aldri fri, sier Janson i Politiets IKT-tjenester.

Dette er listen over arbeidsgiverne IT-studentene synes er mest attraktive:

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Equinor
  4. DNB
  5. politiet
  6. Forsvaret

Janson legger til at politiet trenger flinke folk i eget hus.

- Derfor velger vi også å ansette flere selv, fremfor å bruke konsulenter. Det sparer vi penger på, men vi sørger også for at viktig kompetanse ikke forsvinner, sier hun.

– Vi har styrket IT-grunnmuren i det moderne politiet nå. Så skal vi fortsette å bygge derfra, med moderne systemer, digitale verktøy som for eksempel biometriløsninger og utvikling av egne produkter og løsninger, tilføyer Janson.

Politidirektør Benedicte Bjørnland uttaler i en pressemelding at det er svært gledelig å se at politiet er så attraktive blant IT-studentene.

Hun peker på at politiet må møte fremtidens kriminalitet, og at digitalisering og IT-kompetanse er avgjørende.

– Dette viser at politiets arbeid med å modernisere seg, bruke teknologi til å løse oppdraget og digitaliseringen av etaten har gjort oss til en attraktiv arbeidsgiver. Vi trenger de beste hodene for å være i forkant av kriminaliteten, sier politidirektøren.

Politiet topper også i 2021 Universums kåring av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant jusstudentene. Politiet topper i juss for trettende året på rad.

– Dette er gledelig, vi skal alltid forsøke å tiltrekke oss de beste talentene også her, sier Bjørnland.