Politidirektoratet på Majorstua i Oslo.

Politiet kutter i konsulentbruken - ansetter fast i stedet

Politiet må ta grep for å lette den økonomiske situasjonen. Nå erstattes 45 konsulentårsverk med faste stillinger. Det skal gi en innsparing på 40 millioner.

Publisert Sist oppdatert

- Politiet er i gang med å redusere bruken av eksterne konsulenter i etaten. Gjennom å veksle inn konsulenter i egne ansatte gjør vi utgiftene mer forutsigbare, samtidig som vi sikrer viktig kompetanse internt i etaten, og får utnyttet investering mer kostnadseffektivt, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad, i en pressemelding.

Personene som skal ansettes er innenfor fagområdene prosjektledelse, prosjektstøtte, arkitektur, testing, utvikling, nettverksdrift og andre IKT-driftsoppgaver.

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Ved å omgjøre konsulentårsverk til faste stillinger er det forventet en effektiviseringsgevinst i 2021 på opptil henholdsvis 5 millioner i Politidirektoratet, og 35 millioner i Politiets IKT-tjenester. Besparelsen i påfølgende år vil være opptil 60 millioner.

- Politiet er i gang med kostnadseffektivisering på flere områder for å skape større økonomisk handlingsrom i etaten, fortsetter Skulstad.

En evalueringsrapport som kom i august anbefalte blant annet POD å redusere konsulentbruken, som siden 2015 kan ha bikket hele to milliarder kroner.

LES OGSÅ: Kan ha brukt over to milliarder på IKT-konsulenter

- Mer bærekraftig økonomi

I september uttalte politidirektør Benedicte Bjørnland til Politiforum at «slik situasjonen er nå, vil målet om 2 per 1000 ikke være bærekraftig på sikt, med mindre vi foretar konkrete grep for å lette situasjonen».

- Det blir viktig at vi evner å se på hva slags tiltak vi kan iverksette, på kort og lang sikt, for å skape mer økonomisk handlingsrom. Alle enheter i politiet må være med på arbeidet for å skape et økonomisk handlingsrom og en mer bærekraftig økonomi i tiden fremover, sa hun.

Hun la også til at det i flere gjennomganger var påpekt tilfeller hvor det var brukt for mye penger, blant annet på IKT-tjenester og konsulenter.

Hun forklarte at politiet må drifte mer effektivt, og at POD kom til å veksle ut konsulenter, både i PIT og POD, som et av deres kostnadsbesparende tiltak.

Nå er dette arbeidet dermed godt i gang. Politidirektoratet forventer å spare inntil 40 millioner kroner på dette, i 2021.

Fortsatt noe konsulentbruk

I pressemeldingen som ble sendt ut torsdag opplyser Politidirektoratet likevel at politiet har midlertidige behov for spisskompetanse og kapasitet som det ikke alltid er hensiktsmessig å bygge opp internt. Ifølge POD kan det bli veldig kostbart å ansette på grunn av tilgjengelig kompetanse i markedet.

- Selv om bruken av konsulenter reduseres de kommende årene vil derfor behovet fortsatt være der. Det gir en nødvendig fleksibilitet, sier Skulstad.

LES OGSÅ: Bjørnland: - Må ta grep for å lette situasjonen

Powered by Labrador CMS