Odd Reidar Humlegård skal slutte som politidirektør når åremålet utløper 23. november.

Stillingen lyst ut: Dette kreves av ny politidirektør

Frist 28. november.

Publisert

Fredag lyste Justisdepartementet ut stillingen som politidirektør. Med det settes fristen for søkere som vil være Odd Reidar Humlegårds arvtaker til 28. november. Dermed er det sannsynlig at en ny politidirektør er på plass før jul.

I stillingsannonsen legges det vekt på at politidirektøren må ha «spesiell oppmerksomhet på å gjennomføre politireformen», samt at det er vesentlig å utvikle etaten slik at den kan møte digitalisering og endringer i kriminalitetsbildet. Det vektlegges også at den som søker bør ha kunnskap om hvordan etaten kan utnytte ressurser best mulig.

Søkere må videre ha høyere utdanning på masternivå, og det er ønskelig med kjennskap til politietaten.

Hele utlysningen ligger tilgjengelig på rekrutteringsselskapets nettsider.

Rekrutteringsselskap benyttes igjen

Som vanlig når politiets ledere skal ansettes, er det rekrutterer Bente Paulsrud i selskapet Amrop Delphi som står for utsilingen av kandidater. Justisdepartementet ønsket å vente med utlysningen av politidirektørjobben til nylig tiltrådte departementsråd Heidi Heggenes var på plass i Justisdepartementet, og også Heggenes oppgis nå som en person søkerne kan kontakte ved spørsmål om stillingen. 

Politiforum har tidligere belyst hvordan rekrutteringsselskapet Amrop Delphi har blitt benyttet i flere titalls lederstillinger i politiet. Alle 12 politimestere, alle 12 visepolitimestere, lederne for særorganene og forvaltningsorganene, assisterende politidirektør, fem avdelingsdirektører, stabsdirektør, leder for internrevisjon i Polidirektoratet og andre lederstillinger i politidistriktene – samme selskap har vært kontaktpunkt for samtlige av disse stillingene.

Nå spiller Amrop Delphi på nytt en viktig rolle, og denne gangen til politiets aller viktigste stilling.

Powered by Labrador CMS