Det blir sparing for politiet i 2018 også, og ingen pengefest.
Det blir sparing for politiet i 2018 også, og ingen pengefest.

Regjeringen fortsetter spareregimet. Distriktene må kutte nesten 100 millioner – igjen

Regjeringen er fortsatt sterke i troen på at avbyråkratisering er veien å gå.

Publisert

De siste årene har politiet måtte kutte mange millioner som følge av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen). En opptelling Politiforum gjorde i fjor, viste at politi- og lensmannsetaten de siste årene har fått budsjettene kuttet med 400 millioner kroner på grunn av ABE-reformen.

Og neste år svinger regjeringen sparekniven på nytt. Politi- og lensmannsetaten må spare 83,6 millioner kroner som følge av ABE-reformen. 

Men det stopper ikke der. Politiet skal kutte 4,4 millioner på grunn av redusert konsulentbruk og 7,7 millioner som følge av digital postgang.

Regjeringens sparekrav til distriktene fra 2014-2018

  • 2018: 95,7 millioner kroner
  • 2017: 143,7 millioner kroner
  • 2016: 103,8 millioner kroner
  • 2015: 101,2 millioner kroner
  • 2014: 51,9 millioner kroner

Politimester Steven Hasseldal i Øst sier reformen byr på noen gode punkter, som 100 millioner frie driftsmidler til distriktene, men at avbyråkratiseringen og ingen penger til nyutdannede vil ramme distriktet.

– Man har videreført avbyråkratiseringsreformen. Men vi har såpass stramt budsjett, at vi ikke kan øke bemanningen selv. Budsjettet er pressa.

Uten å uttale seg om kuttene, er avbyråkratiseringen spesielt nevnt i Politidirektoratets pressemelding om budsjettet.

«I 2018 skal politiet opprettholde en tilfredsstillende polititjeneste innenfor sine prioriterte områder, samtidig som man skal styrke resultatoppnåelsen innenfor enkeltområder og gjennomføre nærpolitireformen. I tillegg skal politiet fortsette arbeidet med å hente inn etatens økonomiske etterslep og tilrettelegge for det digitale løftet.» skriver POD.

Powered by Labrador CMS