Norsk politi har opplevd budsjettvekst. Vil det fortsette?
Norsk politi har opplevd budsjettvekst. Vil det fortsette?

Ble lagt fram i dag.

Dette foreslår regjeringen å gi politiet i statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2019

Publisert

Forslaget til statsbudsjett for 2019 er lagt fram. Politi- og lensmannsetaten totalt får et budsjett på totalt 19, 7 milliarder kroner. Det er en økning på nesten 1,3 milliarder kroner fra det vedtatte budsjettet for 2018, og det utgjør en økning på sju prosent.

Av dette utgjør driftsutgiftene i politiet nesten 18 milliarder kroner, opp 866 millioner fra i fjor.

Budsjettet ser ut til å være forholdsvis tilbakebeholdent. Regjeringen skriver selv i budsjettet at politiet selv må prioritere midler.

Her er de viktigste punktene

Ansettelser av nyutdannede: I fjor endte regjeringen med å gi 131 millioner til å ansette nyutdannede politifolk. Nå ser det ut til at politiet i stor grad må klare nyansettelsene selv, siden regjeringen bare gir 50 millioner kroner til dette. Budsjettet øker med 280 millioner kroner for å gi lønn til nyopprettede stillinger fra i fjor.

Nye helikoptre: Regjeringen bevilger 157,2 millioner til tre nye helikoptre i 2019. Alle helikoptrene vil være på plass i løpet av året.

Flyktninger og innvandring: Regjeringen øker antall kvoteflyktninger, og det betyr 12,9 millioner kroner til politiet. I tillegg skal 14,3 millioner kroner gå til politiets oppbygging av ankomstsenter i Østfold. 4,5 millioner går til å styrke politiets arbeid med å trekke tilbake oppholdstillatelser som er gitt på feil grunnlag, blant annet gjennom DNA-testing.

Arbeidslivskriminalitet: Politiet får 5,2 millioner kroner til å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet. 

Ungdomskriminalitet: I sommer ble det satt inn en ekstra ressurser for å få bukt med ungdoms- og gjengkriminaliteten i Oslo. Regjeringen viderefører til en viss grad dette, med 24 millioner kroner.

Cyberberedskap: I Politidirektoratet skal det opprettes et responsmiljø for cyberhendelser i justissektoren, et såkalt JustisCERT. Det koster 3,9 millioner kroner.

Effektiviseringskutt: Politiet må kutte 85,5 millioner kroner som følge av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform i 2019. I tillegg beregner regjeringen at politiet vil ha gevinster på 51 millioner som følge av nærpolitireformen, og også dette trekkes fra budsjettet.

Pris- og lønnsjustering: Lønna og prisene i politiet øker, som ellers i samfunnet. 581,5 millioner av økninga hele politiets budsjettøkning på 1,3 milliarder går til dette. Mesteparten vil tas av økningen i politiets driftsutgifter på 866 millioner, men det foreligger ikke tall på hvor mye ennå.

Pensjonsutgifter: Av budsjettøkninga er 26 millioner kroner knyttet til økning i pensjonsutgifter som ikke ble regnet med i 2018.

Beredskapssenteret: Utgiftene til beredskapssenteret slår til i 2019. Dette koster 865,3 millioner kroner.

Objektsikring: 188,5 millioner kroner går til objektsikring i politiet og PST.

Datahaller 148,2 millioner kroner skal finansiere nye datahaller.

Politihøgskolen: Politihøgskolens budsjett holdes forholdsvis status quo. 629,9 millioner kroner - opp to millioner fra i fjor.

PST: Politiets sikkerhetstjeneste får et budsjett på 891 millioner kroner. Det er opp 29 millioner fra 2018.

 

 

Politiforum kommer tilbake med mer.

 

Powered by Labrador CMS