Ford Explorer hybrid er polities første hybride ressurskjøretøy, og skal i hovedsak brukes av UEH.

Politiets første hybride patruljebiler snart på plass

Ford Explorer hybrid er politiets første ladbare hybride patruljebil.

Publisert

I august i fjor ble det klart at Politiets Fellestjenester hadde inngått en avtale med leverandøren Handicare AS, om å levere ressurskjøretøy til utrykningsenhetene (UEH) i politiet. Bilene, som er Ford Explorer hybrid, er de første hybride patruljebilene i norsk politi.

Nå er de to første bilene ankommet Politiets Fellestjenester lokaler.

- Vi har to prototyper, en sivil bil og en uniformert bil. Vi hadde testing av bilene på vinterføre i forrige uke, og planen er at disse bilene skal videre ut i tre forskjellige politidistrikt og testes. Dette er en test som gjøres i samarbeid mellom oss i PFT og Politihøgskolen. Hovedmålet er at vi skal utforme et opplæringsprogram for bilen, sier Truls Nygaard Djupvik er fagansvarlig for kjøretøy i Politiets Fellestjenester (PFT).

Han forklarer at Politidirektoratet har bevilget midler til 16 slike biler, som skal fordeles på de 12 politidistriktene i landet.

- Fordelingen er ikke klar ennå, men det er minst en bil til hvert politidistrikt, sier Nygaard Djupvik.

Før bilene sendes ut til politidistriktene, henter PFT inn tilbakemeldinger fra politidistriktene som har testet de nye hybridbilene. Deretter vil de ta tilbake bilene, og lage opplæringsprogrammet i samarbeid med Politihøgskolen.

- De 16 bilene vil bli levert så snart opplæringsprogrammet er klart, men vi forventer at det skjer i løpet av våren, sier han.

Til bruk for UEH

Den nye Ford Explorer hybrid er i utgangspunktet tenkt brukt som et ressurskjøretøy for UEH. Ressurskjøretøyet oppfyller strengere krav enn ordinære patruljekjøretøy. Blant annet er kravene knyttet til nyttelast og volum høyere for å kunne frakte mer utstyr og fremkommelighet i terreng.

Siden bilen er en ladbar hybrid betyr det at bilen bør lades så ofte som mulig, for å gi best mulig drivstoff-forbruk. PFT opplyser at det ikke er et absolutt krav å lade bilen, og bilens ytelser opprettholdes uavhengig av om man lader bilen eller ikke. Dette har kommet frem gjennom PFTs tester av bilen.

Bilen kan kjøre inntil 42 km helelektrisk.

- Vi hadde en grundig markedsundersøkelse i forkant, og vi valgte å ikke begrenset markedet med tanke på drivlinje. Vi var åpne for å vurdere alle biler som var tilgjengelig, og i dette tilfellet var både hybridbil og fossile biler med i konkurransen, sier Nygaard Djupvik.

Forsterkningsressurs

Han forteller at Ford Explorer hybrid ble valgt etter vurderinger av levetidskostnader på bilen, kjøreegenskaper, terrengegenskaper, HMS, ergonomi, sikkerhet, drift- og vedlikeholdskonsept og hvordan de kunne få til best mulig utforming for en operativ politibil. Avtalen har en verdi på 180 millioner kroner.

Selv om bilen er bygget med tanke på bruk av UEH, kan den også bestilles til bruk i andre deler av politiet.

- Vi har skrevet en kontrakt med Handicare, som har Ford som en underleverandør. Det blir en bil med spesielt store krav til nyttelast og volum, for bilen skal fungere som en forsterkningsressurs i distriktene. Vi har hatt veldig tett brukerinvolvering i hele prosessen, sier Nygaard Djupvik.

LES OGSÅ: PFT har inngått ny bilkontrakt - verdi 180 millioner

Powered by Labrador CMS