85 prosent av de spurte i en ny undersøkelse blant Politiets Fellesforbunds medlemmer, støtter generell bevæpning.
85 prosent av de spurte i en ny undersøkelse blant Politiets Fellesforbunds medlemmer, støtter generell bevæpning.

Politiansatte ønsker generell bevæpning

85 prosent av de spurte i en ny undersøkelse blant Politiets Fellesforbunds medlemmer støtter generell bevæpning av politiet.

Publisert

Mandag kom et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg med en anbefaling om bevæpning av politiet. Undersøkelsen viser at utvalgets innstilling trolig blir tatt godt imot av forbundets medlemmer.

Forbundet fikk inn nesten 6000 svar – en responsprosent på nesten 35 % av den totale medlemsmassen. Av de som svarte var 85,8 prosent kategorisert som innsatspersonell 1 til 4, eller har vært det i løpet av de fem siste årene. 14,2 prosent av de som svarte er ikke innsatspersonell.

  • 85 prosent av de spurte støtter generell bevæpning av politiet, mens 83 prosent mener at generell bevæpning vil gjøre arbeidsdagen tryggere for politifolk.

– Tilbakemeldingene fra medlemmene våre er nesten enstemmige i at generell bevæpning vil gjøre arbeidshverdagen til våre medlemmer tryggere, sier Unn Alma Skatvold, forbundsleder i Politiets Fellesforbund.

– Og ikke minst vil vi bedre kunne gjøre den jobben som forventes av oss, for at folk skal føle seg trygge.

I tillegg viser undersøkelsen blant annet at:

  • 73 prosent tror terrorangrep mot politiet er en sannsynlig trussel.
  • 83 prosent mener at frekvensen av farlige oppdrag er grunn god nok for bevæpning.
  • 81 prosent vil føle seg mer forberedt på skarpe oppdrag om de er bevæpnet.

Nøkkeltall

  • 83 prosent mener at generell bevæpning vil gjøre arbeidsdagen tryggere for politifolk.
  • 73 prosent tror terrorangrep mot politiet er en sannsynlig trussel.
  • 83 prosent mener at frekvensen av farlige oppdrag er grunn god nok for bevæpning.
  • 60 prosent frykter hverdagsoppdrag som for eksempel møte med psykisk syke mer enn de frykter terror.
  • 81 prosent vil føle seg mer forberedt på skarpe oppdrag dersom de er generelt bevæpnet.
  • 86 prosent blir tryggere på egne ferdigheter når de vet at de er bevæpnet.

Politiets Fellesforbund har siden et landsmøtevedtak fra 2012 jobbet for at norsk politi skal være generelt bevæpnet, og den siste medlemsundersøkelsen viser at mandatet for vedtaket er styrket.

Kilde: Politiets Fellesforbund

Powered by Labrador CMS