Merethe Austgulen sa opp jobben som direktør i PIT.

PIT-sjefen sa opp etter kritisk evalueringsrapport

I april sa Merethe Austgulen opp jobben som direktør i Politiets IKT-tjenester. Nå begynner hun i konsulentselskapet Sopra Steria.

Publisert Sist oppdatert

I februar kom den knusende evalueringsrapport av Politiets IKT-tjenester (PIT), som Politiforum skrev om i august-utgaven. Her ble det pekt på at PIT har en rekke betydelige IKT- utfordringer, og at problemene krever et omfattende transformasjonsprogram for å løses. To måneder senere leverte Merethe Austgulen inn sin oppsigelse som PIT- sjef.

– Jeg har over tid kommet frem til at jeg ønsker en karriere som er nærmere fagdimensjonen. Det å slutte i PIT er et personlig valg om profesjonell retning videre, sier Merethe Austgulen.

SLAKTES: Evalueringsrappor- ten, som Politiforum omtalte i forrige utgave, konkluderer med at politiet har en rekke betydelige IKT-utfordringer, og anbefaler at dagens IKT- tjenester «skrotes».

Hun avviser at evalueringsrapporten var en medvirkende årsak til at hun sa opp, og har ingen ytterligere kommentarer om tidligere arbeidsforhold. Austgulen startet i sjefsjobben i januar 2018. Hun var en av de 54 personene som søkte på stillingen, etter at Erik Hasle plutselig sa opp jobben i mai 2017.

Selv kom Austgulen fra stillingen som konstituert direktør for produksjon i Sykehuspartner, som leverer IKT- tjenester til Helse Sør-Øst. Hun har også tidligere erfaring fra Coop, Skatteetaten og Accenture.

– Merethe Austgulen sa opp sin stilling som direktør i Politiets IKT-tjenester i april 2020. Austgulen har uttalt at hun har hatt et ønske om å jobbe tettere på IKT-faget igjen, og jeg ønsker henne lykke til og alt godt i sin nye jobb, sier assisterende politidirektør Håkon Skul- stad i Politidirektoratet (POD).

LES OGSÅ: Slakter politiets IKT-styring i ny avalueringsrapport: Kan ha brukt over to milliarder på IKT-konsulenter

Storhandlet med Sopra Steria

Konsulentselskapet Sopra Steria er et av landets ledende konsulentselskaper innen digitalisering, og har blitt kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad.

Selskapet har blant Skatteetaten og Nav på kundeliste, og var også en sentral aktør i utviklingen av det nye Folkeregisteret. Også PIT kjøper inn tjenester fra Sopra Steria. Siden 2015 har PIT kjøpt inn konsulenttjenester fra Sopra Steria for circa 145 millioner kroner. Sopra Steria er dermed konsulentselskapet som PIT har lagt igjen flest kroner hos, ifølge oversikten Politiforum har blitt tilsendt fra PIT.

Sopra Steria har blant annet bistått PIT med prosjekter om digital arbeidsplass i politiet, brukeradministrasjon, IKT i kjøretøy og Organa-plattformen.

Skulstad forteller at Austgulen ikke har vært involvert i avtaleinngåelser med konsulentselskaper. Han viser til at Sopra Steria er blant landets største leverandører av slike tjenester.

– Politiet forholder seg til gjeldende regelverk for kjøp av tjenester og anskaffelser i offentlig sektor. Politiet har gode rutiner knyttet til anskaffelser og avtaleinngåelser. Anskaffelser gjennomføres av tverrfaglige anskaffelsesteam (TAT) som ledes av Politiets fellestjenester. TAT utformer konkurransegrunnlaget, gjennomfører konkurransen og kommuniserer med markedet i forbindelse med konkurransen. Austgulen er ikke en del av TAT, og er ikke en del av evalueringsteamet som utroper vinner i de offentlige anskaffelsene politiet gjennomfører, sier Skulstad.

Slutter én etter én

Austgulen er ikke den første av IKT- toppene i politiet, som i de senere år har tatt sin hatt og gått. Også Cato Rindal, som tidligere var øverste IKT-sjef i politiet, ledet PODs IKT-avdeling og satt i ledergruppa til politidirektøren, sluttet i fjor.

Wilfred Østgulen var sjef for Seksjon for strategi og arkitektur i PODs IKT-avdeling. Også han har funnet nytt beite. Han satt under Rindal, men fungerte som IKT-direktør i Rindals fravær.

Mens Rindal godkjente og var øverste ansvarlig for ny IKT-strategi, var det Østgulen som ledet det daglige arbeidet. Både Rindal, Østgulen og Austgulen jobbet også tidligere sammen i Sykehuspartner. Da Austgulens forgjenger, Erik Hasle, sluttet i mai 2017, begrunnet han det med manglende støtte i POD for hvordan han ønsket å organisere PIT framover.

Det var også problemer i samarbeidet mellom PIT og POD, ifølge en e-post Hasle skrev til de ansatte.

Politiforum har tidligere fortalt at uenigheten blant annet dreide seg om strategi for mulig outsourcing av IKT-oppgaver i etaten. I e-posten skrev han: «Gjennom det siste året har jeg opplevd at måten vi rent faglig har ønsket å operasjonalisere PIT-huset vårt, ikke lenger har tilstrekkelig forankring i POD (hos våre eiere). En slik forankring og "sponsorship" mener jeg er helt nødvendig for den jobben jeg er satt til å gjøre. Og det er vel nå jeg mener at overskriften på denne mailen kommer til sin plass – det er en tid for alt. På bakgrunn av dette har jeg kommet frem til at det er mest riktig av meg er å stille min plass til disposisjon og jeg har derfor valgt å si opp min stilling som direktør for Politiets IKT tjenester.»

PIT slaktes i rapport

Lav tillit i IKT-aksen mellom POD og PIT og mellom PIT/POD og politidistrikter/særorgan, var også noen av kritikkpunktene i evalueringen av PIT. Politiforum fortalte i august at PIT hadde forbedringspotensiale på alt som ble evaluert. Det vil si innen eierskap og styring, finansieringsmodell og organisering og leveranser.

Styringen av PIT oppleves også som ineffektiv og komplisert.

«Det er også svakheter i porteføljestyring, prosjektstyring, og styring av forvaltningskøen rundt prioritering, oppfølging og gevinstrealisering. Flere distrikter og særorganer opplever manglende transparens, manglende innflytelse og uklar prioritering. Kost/nytte-vurdering og gevinstrealisering er mangelfull gjennom hele prosjektsyklusen, og ansvaret for gevinstuttak er uklart», står det i evalueringen.

Det ble også anbefalt at etaten kuttet i den massive IKT-konsulentbruken, som siden 2015 kan ha bikket over to milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS