Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Justisdepartementet om PHS Alta: Skal holde samme kvalitet som ved de eksisterende studiestedene

- Tilbudet er forventet å gi økt andel søkere og studenter med Finnmark som hjemstedsfylke og økt andel søkere og studenter med samisk tilhørighet, sier statssekretær Geir Indrefjord.

Publisert

I begynnelsen av august ble det kjent at regjeringen vil opprette politiutdanning i Alta.

«Det har i flere år vært krevende å rekruttere og beholde ansatte i Finnmark politidistrikt. En særlig utfordring har vært å rekruttere studenter fra den samiske delen av befolkningen», skrev regjerningen i pressemeldingen som ble sendt ut.

Kort tid etter avviste førsteamanuensis ved PHS, Henning Kaiser Klatran, i en kronikk at så var tilfelle.

Han tok også til ordet for at det var en rekke utfordringer med en slik prøveordning.

I kronikken reiste Klatran de følgende spørsmålene:

  • Hvor ressurskrevende blir det for PHS å drifte en slik utdanning?
  • Planlegger regjeringen å kutte studieplasser fra et eller flere av dagens tre studiesteder for å finansiere de 24 studieplassene i Alta?
  • Vil man klare å holde samme kvalitet i utdanningen som ved de tre PHS-campusene, der studier i stor grad foregår gjennom organiserte undervisningsaktiviteter?
  • Skal man velge ut Alta-studentene ut ifra geografisk tilhørighet eller konkurransepoeng?
  • Hva gjør man med søkere fra Finnmark som foretrekker å studere ved et av PHS’ tre studiesteder med klasseromsundervisning og nærhet til faglærere fremfor Zoom-forelesninger og samlinger i Alta?

- Holde samme kvalitet

Politiforum har spurt justisminister Emile Enger Mehl, om hun kan svare ut disse utfordringene.

I en e-post skriver statssekretær Geir Indrefjord i Justisdepartementet, det følgende:

«Politihøgskolen (PHS) skal bruke tiden fram mot studiestart i 2025 til å planlegge og forberede utdanningen. Utdanningen i Alta skal holde samme kvalitet som ved de eksisterende studiestedene. Det planlegges med stor grad av nærhet til faglærere og klasseromsundervisning i Alta».

Tilbudet er forventet å gi økt andel søkere og studenter med Finnmark som hjemstedsfylke og økt andel søkere og studenter med samisk tilhørighet

Geir Indrefjord

Videre skriver han at alle kan søke opptak ved hvilket studiested de vil. Samt at folk fra hele landet er hjertelig velkommen til å studere til politi i Alta.

«(...) folk fra Finnmark vil fortsatt ønskes velkommen på de tre eksisterende studiestedene til PHS i Stavern, Oslo og Bodø. Tilbudet er forventet å gi økt andel søkere og studenter med Finnmark som hjemstedsfylke og økt andel søkere og studenter med samisk tilhørighet.», heter det også i e-posten fra Indrefjord.

Statssekretæren viser til at regjeringen vil sikre trygghet og tilgjengelige tjenester for folk i hele landet.

Gjentar budskap i pressemelding

I kronikken tar også Klatran til ordet for at PHS lykkes relativt godt med å rekruttere samiske søkere, og at det politiet først og fremst har et rekrutteringsproblem når det gjelder personer med innvandrerbakgrunn. Han avviser også at Finnmark politidistrikt har problemer med å få tak i kvalifiserte søkere til ledige politistillinger.

Også dette har Politiforum bedt om kommentarer til. Da gjentar statssekretæren deler av hva regjeringen skrev i pressemeldingen.

«Det har i flere år vært utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde ansatte i Finnmark politidistrikt, særlig ansatte med samisk tilhørighet. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det særlig viktig at politiet i Finnmark er stabilt og har god rekruttering», skriver Indrefjord i e-posten.

Kan ikke kommentere midler

Han mener lokal tilknytning øker sannsynligheten for å bli i en jobb og et område over lengre tid. Samt til at når politiutdanningen skjer i andre fylker og landsdeler, svekkes tilknytningen til hjemfylket og reduserer sannsynligheten for varig arbeid der.

«Det er ønskelig å rekruttere flere søkere med innvandrerbakgrunn til politiet, og PHS har en særskilt satsing knyttet til denne gruppen. Dette er bl.a. omtalt i PHS’ årlige opptaksrapport. Jeg registrerer at Klatran etterlyser flere studieplasser i Oslo med den begrunnelse, heter det videre i e-posten.

Avslutningsvis trekker han frem at regjeringen opprettet 100 nye studieplasser på PHS gjennom revidert statsbudsjett i 2022. Hvorav 80 var i hovedstaden.

«Jeg kan dessverre ikke kommentere spørsmål som gjelder regjeringens interne budsjettarbeid eller tekniske detaljer som vil avklares senere i prosessen PHS nå har igangsatt.», avslutter han.

Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen, har tidligere uttalt til Politiforum at det er svært viktig at i prøveprosjektet ikke innebærer et kutt ved øvrige studiesteder.

Powered by Labrador CMS