Senterpartiets leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum ønsker å styrke rekrutteringen til politiet i Finnmark. Som en del av regjeringens lokalpolitiplan skal det startes et forsøk med desentralisert politiutdanning i Alta.

Regjeringen vil opprette politiutdanning i Alta

I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det viktig å rekruttere politifolk til Finnmark, mener regjeringen. Et forsøk med politiutdanning i Alta skal hjelpe.

Publisert

Regjeringen vil sette i gang et pilotforsøk der 24 studenter får tilbud om politiutdanning i Alta fra høsten 2025.

Første året vil være basert på samlinger, mens andre året vil gjennomføres med praksis ved ulike politidistrikt, fortrinnsvis i et av de tre nordligste fylkene.

Kullet vil være ferdig utdannet i 2028.

Utdanningen skal driftes av et eller flere av Politihøgskolens egne studiesteder ellers i landet.

Senterpartileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Arbeiderpartiets nestleder og næringsminister Jan Christian Vestre lanserte planen under et besøk i Alta tirsdag.

De er opptatt av å sikre rekruttering fra lokalbefolkningen i nord og ønsker blant annet å få flere samer til å ta politiutdanning.

– Det er også viktig at vi i dagens sikkerhetspolitiske situasjon har stabil og har god rekruttering til politiet i Finnmark. Utdanningen vil også kunne tiltrekke seg søkere fra andre deler av landet, noe som kan bidra til positiv utvikling i regionen, sier Vedum i en pressemelding.

Forsøket skal være del av en plan for lokalpoliti som regjeringen vil legge fram i løpet av høsten.

– Nordområdene er et viktig strategisk satsingsområde for regjeringen. Pilotforsøket er et godt eksempel på dette, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Pilotforsøket skal evalueres, og regjeringen vil deretter ta stilling til om tilbudet med desentralisert utdanning skal gjøres permanent.

Politihøgskolen har i dag studiesteder i Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger.

Powered by Labrador CMS