Mener Politihøgskolen henter inn ulovlig persondata

En ansatt har varslet om at PHS i flere år har hentet inn ulovlig persondata om søkere i opptaksprosessen.

Publisert

– Det han har varslet om, er at Politihøgskolen gjennom flere år ulovlig har hentet inn persondata om søkere fra registre som inneholder informasjon som ikke skulle ha betydning i skikkethetsvurderingen, sier advokaten til den ansatte, Birthe M. Eriksen, til NRK.no.

Ifølge varsleren har ikke Politihøgskolen rettet seg etter føringer fra justisdepartementet og fortsatt å gjøre søk i politiregistrene, tross i at dette ble strammet inn i 2014.

– Konsekvensen er at det kan bli lagt vekt på informasjon som er irrelevant for vurderingen av søkerne ved opptak, og da kan man ende opp med å avvise søkere som ellers er kvalifiserte, sier Eriksen, og viser til informasjon fra Vegvesenets prikkregister, forenklede forelegg eller anmeldelser som eksempler.

Politihøgskolen avviser påstandene om at søkere kan ha blitt utelatt fra PHS på uriktig grnnlag. Han sier at de siden 2015 har hatt en ansatt fra Kripos innom skolen for å gjennomføre søk for dem og at PHS holder seg innenfor lovverket.

– Jeg kan ikke se at det er noen som på noen måte har blitt skadelidende som følge av denne prosessen. Det er svært viktig så det ikke kommer noen inn i politiet som ikke bør komme inn. Det vil være ødeleggende for tilliten som folk har til politiet. Det vil også være en utfordring når det gjelder å ivareta sikkerheten til ansatte i politiet og andre, sier assisterende rektor, Tor Tanke Holm,