Nyutdannede politifolk med vitnemål i hånda.
Nyutdannede politifolk med vitnemål i hånda.

Åtte av ti politifolk fra 2017-kullet er i jobb. Nå er også 2016-kullet ajour.

Nye tall for ferske politifolk.

Publisert

2016-kullet var PHS-kullet som ikke fikk jobb. Etter snart to år der antallet nyutdannede fra 2016-kullet lå langt bak tidligere kull når det gjaldt andel i jobb, er kullet omsider ajour, viser nye tall fra Politidirektoratet. Nå er 92,3% av 2016-kullet i jobb i politiet.

For fjorårets nyutdannede, 2017-kullet, viser tallene at rundt åtte av ti studenter står i jobb. Det er opp ti prosent siden nyttår.

36,3 prosent av 2017-kullet står i faste stillinger.

Slik er jobbtallene for de fire siste kullene ved Politihøgskolen

Kull Bestått og stilling i politiet pr. 31.03.2018
  Antall Andel
2014-2017 535 81,20 %
2013-2016 641 94,00 %
2012-2015 644 95,50 %
2011-2014 667 97,10 %

Et avgjørende revidert nasjonalbudsjett

Det knytter seg imidlertid spenning til framtiden for kullet som går ut av PHS i år. Regjeringen ville i sitt første forslag til statsbudsjett for politiet i fjor høst, ikke gi penger til å få nyutdannede i jobb.

Etter budsjettforliket la riktignok regjeringen og samarbeidspartiene 131 millioner kroner på bordet. Det var fagforening og mange studenter glade for, men summen har tidligere vært rundt 30 millioner kroner høyere.

Om 131 millioner holder til å ansette de nye studentene når året er omme, er dermed usikkert. Oslo politidistrikt er blant distriktene som lar ledige stillinger stå ledig ekstra lenge, for å spare penger i en utfordrende budsjettsituasjon. I mai kommer revidert nasjonalbudsjett. Mange håper nok på en ekstra slant på bordet, for å sikre bemanningsøkning også i hele 2018.

Powered by Labrador CMS