Ford Explorer hybrid er polities første hybride ressurskjøretøy,
Ford Explorer hybrid er polities første hybride ressurskjøretøy,

Se oversikten:

Her rulles Ford Explorer ut

Mens noen politidistrikt allerede har fått den nye politibilen Ford Explorer hybrid, må noen vente til høsten. Her er en oversikt over distriktene.

Publisert

Mange var spente da det i august i fjor ble klart at Politiets Fellestjenester (PFT) hadde inngått en avtale med leverandøren Handicare AS, om å levere ressurskjøretøy til utrykningsenhetene (UEH) i politiet.

Bilene er av typen Ford Explorer hybrid, som er de første hybride patruljebilene i det norske politiet. Fagansvarlig for kjøretøy i Politiets Fellestjenester, Truls Nygaard Djupvik, sa til Politiforum i februar at Politidirektoratet har bevilget midler til 16 slike biler, som skal fordeles på de 12 politidistriktene i landet.

Rett rundt hjørnet

Politiforum ba PFT om en oversikt over hvilke distrikter som nå har fått en slik bil på plass, og hvem som fortsatt må vente. De svarer at det blir produsert og klargjort nye biler fortløpende gjennom høsten, men at det ikke er gitt noen datoer for utlevering til det enkelte politidistrikt per nå.

Men en oversikt over de bilene som er produsert og klargjort for politiet finnes. Øst politidistrikt kan vente seg sin Ford Explorer allerede neste uke, mens Troms PD også får sin de nærmeste dagene:

  • Agder PD: 1 Ford Explorer ST-line er utlevert til distriktet

  • Oslo PD: 1 Ford Explorer ST-line er utlevert til distriktet
  • Øst PD: 1 Ford Explorer ST-line er ferdig produsert og klargjort, men venter på skilt. Planlagt utlevering til distriktet gjennom lokal Ford-forhandler neste uke
  • Sør-Øst PD: 1 Ford Explorer ST-line er utlevert til distriktet
  • Troms PD: 1 Ford Explorer ST-line er ferdig produsert og står nå hos lokal Ford-forhandler. Blir utlevert til distriktet en av de nærmeste dagene
  • Politihøgskolen: 1 Ford Explorer ST-line er utlevert gjennom lokal Ford-forhandler

Dato for når resten av politidistriktene får sin bil er enda usikkert.

Bygget for utrykning

Før bilene sendes ut til politidistriktene, hentet PFT inn tilbakemeldinger fra politidistriktene som har testet de nye hybridbilene. Deretter ble det laget et opplæringsprogram i samarbeid med Politihøgskolen, kunne Djupvik forklare i februar.

Ford Explorer kan kjøre inntil 42 km helelektrisk. Bilen er bygget med tanke på bruk av utrykningsenheter (UEH), men kan også bestilles til bruk i andre deler av politiet.

172 millioner kroner av de omdisponerte midlene brukes i år til innkjøp nye kjøretøy, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet.
172 millioner kroner av de omdisponerte midlene brukes i år til innkjøp nye kjøretøy, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet.

Det var i april i år at Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å bruke penger fra mindreforbruk i politiet fra 2021 til innkjøp av transportmidler. I løpet av 2022 vil det derfor bli en ekstraleveranse på 169 transportmidler i form av både biler, motorsykler og båter til politidistriktene, ifølge en pressemelding.

Powered by Labrador CMS