Josefine Bjørshol Roksvaag, leder i PF Politistudentene, deltok sammen med Politiets Fellesforbund i et møte med Justiskomiteen på Stortinget. Her snakket de blant annet om antallet nyutdannede i midlertidige stillinger. .

Reagerer på høyt antall midlertidige ansatte

- Vi blir budsjettregulatorer som holder kostnadene nede, og så kan arbeidsgiver kvitte seg med oss når de har behov for det. Man blir utnyttet av et system som gir arbeidsgiver lov til å gjøre dette, sier leder av PF Politistudentene.

Publisert Sist oppdatert

Josefine Bjørshol Roksvaag, leder av PF Politistudentene, mener en alt for høy andel nyutdannede blir ansatt i midlertidige stillinger.

- De siste årene har antall politi i fast jobb, som ble uteksaminert fra PHS i løpet av de siste fire årene, sunket. Men samtidig med dette her, har antall politi i midlertidig jobb økt betraktelig. Dette medfører en svekkelse av stillingsvernet. Hovedregelen er fast ansettelse gjennom utlysning, sier Bjørshol Roksvaag.

Hun legger til at uten utlysning av både faste stillinger og midlertidige stillinger mister den ansatte stillingsvernet og muligheten til forutsigbarhet og vilkår i sin ansettelse.

- Vi er ikke imot utlysning av midlertidige stillinger, og vi ser behovet for denne unntaksregelen, men utfordringen er at arbeidsgiver utnytter sin styringsrett og ansetter utenfor de ordinære prosedyrereglene. På den måten er ikke stillingsvernet til stede, sier Roksvaag.

- Midlertidige stillinger må forbli en unntaksregel og ikke en hovedregel som grafen viser at det er i ferd med å bli, sier Roksvaag.

Tirsdag hadde Politiets Fellesforbund et møte med Justiskomiteen, hvor blant annet dette temaet ble tatt opp.

Per-Willy Amundsen, leder av Justiskomiteen på Stortinget, Josefine Bjørshol Roksvaag, leder av PF Politistudentene, og Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, under møtet mellom PF og justiskomiteen.

- Justiskomiteen virket veldig interessere, og stilte spørsmål. Det var et veldig bra møte. Jeg følte at vi ble møtt med interesse og at de var lyttende, sier Roksvaag.

Stor andel i jobb

Ifølge tall fra Politidirektoratet var 86,4 prosent av kullet som gikk ut av PHS sommeren 2021 i jobb i politiet per 31. desember 2021. Dette tallet inkluderer både faste og midlertidige stillinger.

For dem som gikk ut i 2020 var 89,3 prosent i politijobb ved årsskiftet, mens 85,6 prosent av 2019-kullet, og 91,2 prosent av 2018-kullet var i politijobb på samme tidspunkt.

- Det er bra at folk er i jobb. Samtidig synes jeg det er uheldig at mange av de nyutdannede er i midlertidige stillinger. Mange av disse stillingene er ikke utlyst, og da er de ikke beskyttet av stillingsvernet. Det er bra at man har en jobb, men det er dårligere vilkår når man er i en midlertidig stilling. Utfordringen er at arbeidsgiver til dels utnytter dette, sier Roksvaag.

Andelen som var fast ansatt i politiet var syv prosent per 31. desember i fjor, for dem som gikk ut av Politihøgskolen sommeren 2021. For 2020-kullet var det 44 prosent som hadde fast jobb, mens 71,4 prosent av de som gikk ut av Politihøgskolen i 2019, og 92,3 prosent av dem som gikk ut av Politihøgskolen i 2018 var i fast jobb ved årsskiftet.

- Dette betyr at nesten alle får fast jobb etter noen år. Hvorfor mener dere at dette er dårlige tall?

- Jeg synes det er veldig bra at alle er i jobb i seg selv, men man begynner ofte i en stilling som går fra hånd til munn. Vi blir budsjettregulatorer som holder kostnadene nede, og så kan arbeidsgiver kvitte seg med oss når de har behov for det. Man blir utnyttet av et system som gir arbeidsgiver lov til å gjøre dette, sier Roksvaag.

Hun viser til grafen over midlertidige ansatte, faste ansatte og nyutdannede uten jobb. Grafen vises under.

Antall nyutdannede som er i fast, jobb, midlertidig ansatt eller uten politijobb. Blå linje viser nyutdannede uten jobb, mens rød linje viser nyutdannede i fast jobb, og grønn viser nyutdannede i midlertidig jobb, fram til 2. tertial 2021.

- Denne grafen viser at andelen som har fast jobb går ned, mens andelen i midlertidige stillinger går opp. Linjen for midlertidige stillinger og faste stillinger møtes nesten på midten. Den store utfordringen er at midlertidighet skal være unntaksregelen fra fast ansettelse, sier Roksvaag.

- Naturlig sammenheng

Frode Aarum, seksjonssjef i POD, skriver i en e-post til Politiforum at det har vært en økning i antall midlertidige ansatte som følge av pandemien.

Frode Aarum, seksjonssjef i POD.

- Dette har en naturlig sammenheng med et betydelig antall ekstraordinære stillinger til grenseoppdraget, skriver Aarum.

Til Roksvaags uttalelse om at stillingsvernet svekkes, uten utlysninger av faste og midlertidige stillinger, skriver Aarum at reglene og prosedyrene for både faste og midlertidige ansettelser følger av statsansatteloven.

- Faste stillinger skal lyses ut og vi kan ikke se at det er grunnlag for påstanden om at dette ikke gjøres. Midlertidige stillinger kan enten lyses ut, eller det kan ansettes administrativt for inntil seks måneder. Spesielt ved oppstarten av pandemien var det behov for å få ressursene på plass så raskt som mulig og det ble da i stor grad benyttes administrative tilsettinger, skriver Aarum.

Han er uenig i at midlertidige stillinger begynner å bli en hovedregel.

- Faste stillinger er hovedregelen i politiet som i staten ellers. Økningen i midlertidige stillinger skyldes som sagt grenseoppdraget. Dette er et oppdrag som etter sin art er midlertidig og det er derfor naturlig at det ansettes midlertidig i disse stillingene. I budsjettet for 2022 er det også lagt inn en økning i antall faste stillinger i etaten, skriver han.

Blant andelen som var uteksaminert fra Politihøgskolen i 2021, var syv prosent fast ansatt i politiet per 31. desember. For 2020-kullet hadde 44 prosent fast jobb, for 2019-kullet var 71,4 prosent i fast jobb og for 2018-kullet var 92,3 prosent i fast jobb ved årsskiftet.

- Det er naturlig at andelen med fast ansettelse øker i tråd med erfaringen man får, slik har det også vært tidligere. De ekstra ressursene til grenseoppdraget har nok også påvirket andelen med jobb i politiet totalt sett, skriver Aarum.

LES OGSÅ: Stortinget ber regjeringen starte planleggingen av ny politihøgskole

Powered by Labrador CMS