Fornyet blikk: Organisert kriminalitet er ikke hva det en gang var. Ny kriminalitet, endret kriminalpolitikk og nytt lovverk, er samlet mellom to permer av professor Paul Larsson ved Politihøgskolen.
Fornyet blikk: Organisert kriminalitet er ikke hva det en gang var. Ny kriminalitet, endret kriminalpolitikk og nytt lovverk, er samlet mellom to permer av professor Paul Larsson ved Politihøgskolen.

Bokutgivelse

Hva er organisert kriminalitet?

Kan èn person utøve organisert kriminalitet? Professor Paul Larsson går i dybden på problemstillingen i boken «Organisert kriminalitet».

Publisert

Det er 10 år siden professor Paul Larsson ved Politihøgskolen (PHS) utga første versjon av boken «Organisert kriminalitet».

– Den kriminelle verden har forandret seg mye, det samme har grunnleggende lovtekster. Det var på tide å fornye boken, sier Larsson.

Begrepet organisert kriminalitet har røtter tilbake til 1800-tallet. Det har innebåret alt fra politisk relaterte problemer til italienske mafiagrupper. I 1896 fikk organisert kriminalitet et fornyet innhold knyttet til «gambling og prostitusjonsforetak».

Ikke noe veiskille

Nå har Larsson fornyet sin bok om temaet, og han gjør seg der aktuell opp mot den pågående ankesaken mot Eirik Jensen, der Larsson advarer ved enkelte forhold ved informantbruk.

«Det oppstår et forhold mellom informant og informantbehandler», skriver Larsson i boken. Og videre:

«Gode informanter kan bidra med avgjørende informasjon, og politiet vil kunne strekke seg langt for dette. Informanter kan også misbruke sin posisjon, eksempelvis med å tyste på konkurrenter innen narkotikakriminalitet eller illegal alkoholomsetning for å bedre egen stilling.»

Johansen, som har fulgt norsk kriminalitetsutvikling en årrekke, avviser at den pågående straffesaken mot Eirik Jensen fører til at politiet står ved et veiskille.

– Det har skjedd ting som ikke burde skje i politiet, men det har man til alle tider sett i de fleste andre profesjoner og organisasjoner også. Dessuten bærer saksfremstillingene og dommen preg av mangel på alternative forklaringer, sa Johansen til Politiforum rett før ankesaken begynte.

Boken bringer i tillegg inn elementer i diskusjonen om begrepet organisert kriminalitet.

– Er det forskjell på en illegal «enteprise», og det som skjer innenfor et brorskap? spør Johansen.

For lik bakgrunn

Knyttet til stadig kritikk mot politiet for manglende innsats mot økonomisk kriminalitet, etterlyser Larsson en større vilje til å rekruttere folk som ikke bare er armsterke inn i politiet.

Per Ole Johansen
Per Ole Johansen

– Det er få søkere til PHS som vil sitte med revisjon av regnskap og avhør av direktører. Politiet må åpne for mer sammensatt rekruttering, nå rekrutteres det folk med for lik bakgrunn inn i politiyrket, mener Larsson.

Under boklanseringen på Politihøgskolens bibliotek i august, sa professor emeritus Per Ole Johansen at den digitale kriminaliteten innebærer den ultimate internasjonalisering av det kriminelle markedet.

– Når narkotikabrukere nå kan kjøpe ulike narkotiske stoffer via digitale salgssteder, fjernes mye av volden knyttet til selve narkotikaomsetningen, og kundene kan til og med klage på kvaliteten, sier Johansen.

Han berømmer boken for å tematisere de ulike kriminalitetstypene, og påpeker at arbeidslivskriminalitet nå i mye større grad blir preget av sosial dumping og illegal immigrasjon, mer enn at arbeidslivskriminalitet tidligere ble betraktet som noe som var knyttet til skatteunndragelser.

– Dette er en bok uten overflødig prat, og med mange spennende litteraturreferanser. Ja den er utmerket til studenter og andre forskere, mener Johansen.