LEDERLINJE: Arne Jørgen Olafsen, tidligere leder for OPF, Beate Gangås, politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, tidligerepolitimester i Oslo, Kristin Aga, leder av OPF, Hans Sverre Sjøvold, PST-sjef, Jon T. Kvikne, tidligere formann i OPF, SigveBolstad, leder av Politiets Fellesforbund og Stein A. Hustad, tidligere leder av OPF.
LEDERLINJE: Arne Jørgen Olafsen, tidligere leder for OPF, Beate Gangås, politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, tidligerepolitimester i Oslo, Kristin Aga, leder av OPF, Hans Sverre Sjøvold, PST-sjef, Jon T. Kvikne, tidligere formann i OPF, SigveBolstad, leder av Politiets Fellesforbund og Stein A. Hustad, tidligere leder av OPF.

Oslo Politiforening 125 år: – Vi skal stå skulder ved skulder

OPF-leder Kristin Aga vil fortsatt styre etter ordene på fanen: «Samhold er vår styrke». - Det handler om å ivareta alle som ikke har den kraftigste stemmen, men som likevel er viktige bidragsytere, sier hun.

Publisert

– Jeg kjente på høytidelighet og ærefrykt. Det var en fantastisk flott feiring. Det satt så mye historie der, og jeg kjente på at «herre min hatt»: Jeg er leder for alt dette, sier Kristin Aga, leder av Oslo Politiforening, om feiringen av foreningens 125-årsjubileum. 

I november ble Oslo Politiforenings 125-årsdag feiret med brask og bram på Sundvollen hotell. I den anledning hadde også Jørn-Kr. Jørgensen skrevet et jubileumshefte som tar for seg politiforeningens historie fra opprettelsen 28. oktober 1894 og fram til i dag. 

– Vi hadde en historisk gjennomgang fra Jørn, som har skrevet jubileumshistorien vår. Det ble satt i en veldig fin kontekst. Vi var samlet med de aller ferskeste tillitsvalgte, tidligere ledere og hederstegnsinnehavere. Det var en kjempefin miks, sier Aga. 

Rød tråd

Kristin Aga mener det har vært en rød tråd gjennom Oslo Politiforenings arbeid i alle de 125 årene. 

– Niende april 1940, da tyskerne kom, satt Oslo politiforening i møte og diskuterte lønns- og arbeidsvilkår. Og i november 2019 satt styret i møte og diskuterte akkurat samme tema, så det sier meg at det har vært en rød tråd over ganske lang tid, sier hun. 

Selv om andelen fagorganiserte i politiet er høy, er Aga bekymret for at organisasjonsgraden i samfunnet går ned. 

– Man velger selv hvor man vil være organisert, men denne felleskampen som er i en fagforening, er viktig. Det er i fellesskap vi ivaretar slagordet som står på fanen vår: «Samhold er vår styrke». Uten det blir det den sterkestes rett, for de sterkeste klarer alltid å ta vare på seg selv. Vi må ikke glemme at fellesskapet også handler om å ivareta alle som ikke har den kraftigste stemmen, men som likevel er viktige bidragsytere, sier Aga. 

– Det skal ikke være sånn at de som roper høyest ivaretar seg selv, og så er det ingen som ivaretar helheten. Vi skal stå skulder ved skulder. I et samfunn som går mer og mer mot individualisering, er det ekstremt viktig, sier hun. 

Mest meningsfull

I dag har Oslo Politiforening cirka 2800 medlemmer, både politiutdannede og sivilt ansatte. Oslo Politiforening er det største lokallaget i Politiets Fellesforbund, og organiserer ansatte i Oslo politidistrikt, Økokrim og Nasjonalt ID-senter. På årsmøtet i 2016 slo Oslo Politiforening og PF Asker og Bærum seg også sammen. 

Oslo Politiforening er også den største fagforeningen i politiet for sivile. 

– Det er fortsatt lønns- og arbeidsvilkår som er den viktigste saken for oss. Men når jeg opplever at arbeidsdagen er aller mest meningsfull, er når vi utgjør en forskjell for medlemmer som sliter og virkelig trenger at noen står opp for dem, sier hun. 

– Det er også svært viktig å ha en balanse mellom å levere på samfunnsoppdraget og ikke presse medarbeiderne for mye, så det går på bekostning av helse, miljø og sikkerhet. Når sitronen skal skvises mer og mer, dytter man mer over på den enkelte, som med de nye arbeidslistene, sier hun.