Kristin Aga, leder av Oslo politiforening.

Satte politiansatte til å gjøre oppgavene til streikende vektere

- Dette er streikebryteri, tordner Kristin Aga, i Oslo politiforening.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke gikk vektere som er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat ut i streik, etter at arbeidstakerne ikke kom til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Blant vekterne som er i streik, jobber flere i et selskap som Oslo politidistrikt har leid inn.

Nå reagerer Oslo politiforening sterkt på at Oslo politidistrikt har satt inn to av sine egne ansatte for å dekke arbeidsoppgavene til to av de streikende vekterne.

- De har satt inn politifolk i jobben til vektere som er i streik. Det mener vi er streikebryteri, sier Kristin Aga, leder i Oslo politiforening.

- Ledelsen mener de har lov til å gjøre dette. Men en ting er hva de mener er innenfor regelverket, en annen ting er hva som er klokt. De beordrer politifolk til å gjøre oppgaver de ikke gjør til daglig, og som er arbeidsoppgavene til noen som helt lovlig er ute i streik. Det er rett og slett ekstremt umusikalsk, sier hun.

Krevende

De streikende vekterne som politifolkene nå gjør oppgavene til, jobber ved Felles enhet for utlending og forvaltning. Aga legger til at hun har støtte fra Politiets Fellesforbund sentralt og Unio i at dette anses som streikebryteri.

- Det er mye prinsipielt i denne saken. Hva er poenget med en streik hvis de putter politifolk inn i disse oppgavene? Hvis det er fare for liv og helse får de dispensasjon fra streiken, men da er det vekterne som skal tilbake på jobb i disse oppgavene, ikke andre, sier Aga.

Hun synes også det er krevende at Oslo politidistrikt har satt midlertidige ansatte til å gjøre vekternes oppgaver.

- Midlertidige ansatte synes ofte det er vanskelig å si ifra, sier hun.

- Ledelsen har visst om at det var muligheter for vekterstreik. Da burde de på forhånd søkt om dispensasjon, hvis de mener det er funksjoner hvor det er fare for liv og helse ved en streik. Nå har de i stedet sett at «det er ingen her», og så setter de inn sine egne folk, sier Aga.

- Ikke streikebryteri

Anne-Cecilie Kran, HR-direktør i Oslo politidistrikt, er uenig i kritikken fra Aga.

- Vi er veldig opptatt av å opptre i henhold til de spillereglene som gjelder i arbeidslivet, samtidig er vi opptatt av å opprettholde forsvarlige tjenester innenfor vårt ansvarsområde. Per nå er det to ansatte som gjør disse arbeidsoppgavene, og vi har gjort en grundig vurdering av dette, sier Kran.

- Hvorfor har Oslopolitiet satt sine egne ansatte i arbeidsoppgavene til vekterne som er i streik?

- Det er fordi vi ønsker å dekke tjenesten som denne streiken rammes av. Vi har gjort en vurdering av det som er praksis i arbeidskonflikter. I dette tilfellet gjelder det en underleverandør som vi kjøper tjenester fra, og fagforeningen deres har tatt ut medlemmer i streik. Det er ikke våre egne ansatte som er i streik, og vi har også gjort en konkret vurdering for akkurat denne tjenesten, sier Kran.

Hun vil ikke gå direkte inn på hva slags oppgaver de politiansatte utfører, men forklarer at dette er oppgaver hun tenker det er naturlig at politifolk kan utføre. Hun forklarer at de også har kontaktet Politidirektoratet om saken, og at POD støtter tolkningen om at dette ikke er streikebryteri.

Etter at vekterne ble tatt ut i streik har det også blitt sendt en dispensasjonssøknad.

- Selskapet vi kjøper vektertjenestene av har sendt en dispensasjonssøknad til NHO Service og Handel. Siden det ikke er våre ansatte som er i streik er det ikke vi som eventuelt skal sende dispensasjonssøknad. Men vi har prøvd å gi dem kunnskap så de skal forstå for behovene våre. Selskapet har også mange kunder som er rammet av streiken. Men vi mener uavhengig av dette at vi ikke har behov for en dispensasjon, for vi mener dette ikke er streikebryteri, sier Kran.

Powered by Labrador CMS