Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Politidirektøren går av

– Respekterer Humlegårds avgjørelse

Men Tor Mikkel Wara svarer ikke på spørsmålet om han ønsket at Humlegård skulle fortsette som politidirektør.

Publisert

Etter seks år som politidirektør meddeler Odd Reidar Humlegård nå at han ikke vil søke et nytt åremål som sjef for Politidirektoratet (POD).

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er på reise, men var kjent med avgjørelsen før den ble offentliggjort i dag.

– Humlegård har ledet etaten i seks år i et meget krevende reformarbeid, og jeg har respekt for at han ikke ønsker å søke på nye seks år, sier Wara i en uttalelse gjennom departementets kommunikasjonsavdeling.

– Svært viktig lederskap

Politiforum stilte spørsmål om statsråden ønsket at Humlegård skulle fortsette, og om hvordan Wara vurderer Humlegårds tid som politidirektør.

– Hans lederskap har vært svært viktig i arbeidet med nærpolitireformen. Humlegård har også bidratt til at tilliten til norsk politi er svært høy i befolkningen, sier Wara.

Humlegård vil nå fortsette som politidirektør til åremålet hans løper ut i slutten av november

– Stillingen vil bli utlyst når ny departementsråd er på plass i oktober, sier statsråden.

Sigve Bolstad og Odd Reidar Humlegård under et av flere PF-landsmøter Humlegård har gjestet.

Takker for samarbeidet og konstaterer uenigheter

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, takker Humlegård for innsatsen, tross i at forholdet mellom fagforeninga og arbeidsgiver ikke er på topp.

– Vi vil takke Politidirektøren for den innsatsen han har lagt ned i norsk politi de siste seks årene. Han har stått i det i en svært krevende tid for politiet; kritikken etter 22.juli, ønsket om mange store endringer i politiet og planleggingen av- og gjennomføringen av historiens største reform i norsk politi, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Samtidig sier han at han har merket at samarbeidsklimaet mellom Politidirektoratet og fagforeningene har blitt stadig vanskeligere underveis i reformarbeidet.

– Vi har likevel valgt å være tydelig på hva vi mener er det beste for våre medlemmer og samfunnet, og jeg tror at politidirektøren, med sin lange erfaring fra etaten, forstår at kritikken har kommet i beste mening. Jeg både håper og tror både vi og direktøren har ønsket og ønsker det beste for de ansatte i etaten og befolkningen. Og vi har også forståelse for at det til tider må ha vært en tung oppgave å være politiets øverste leder i løpet av disse årene, sier Bolstad.

Nå ser PF fram til å på plass en ny politidirektør.

– Nå må vi sammen sørge for at nærpolitireformen blir det befolkningen er lovet – en reform som bringer politiet tettere på. Da trenger vi flere politifolk ut der hvor folk bor og oppholder seg, politistudentene må få jobb, vi trenger flere motiverte etterforskere som kan løse alvorlig kriminalitet innen saksbehandlingsfristene og en tydelighet om den økonomiske situasjonen ute i Politi-Norge, er beskjeden fra Bolstad, som passer på å også ønske Humlegård lykke til videre.

Powered by Labrador CMS