Skal flere oppgaver kunne utføres med en mobil? Det vil POD vurdere.
Skal flere oppgaver kunne utføres med en mobil? Det vil POD vurdere.

Vil vurdere å utstyre flere politifolk med mobil

Politiet ser for seg mobil framtid, men det krever mye av brukerne og de som utvikler programvare.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum kan i dag fortelle om appene og mobile løsningene Politidirektoratet har på trappene. Dette er løsninger blant annet for mobil og nettbrett, som politiet mener kan bidra til å modernisere politihverdagen og gjøre patruljene i stand til å gjøre mer arbeid ute på stedet.

Politiet har lenge fått kritikk for, og selv erkjent gjentatte ganger, at de henger bakpå på IKT-siden. Men tross seig og kompleks infrastruktur, erkjenner også politiet at framtiden er mobil.

– Vi må se på hvordan vi bruker telefonen, og se på om det bør være en strategi for politiet å utstyre grupper av de ansatte med mobiltelefon, sier Arnfinn Opdal i Politidirektoratet.

LES OGSÅ: De mobile verktøyene som kan prege jobben din

Tilgang til politiets registre og overføring av informasjon krever god sikkerhet. Nettbrett og mobiler som brukes til dette er underlagt et sikkerhetsregime bestående av tekniske og administrative føringer. Bruk av privat mobiltelefon i til politiformål er derfor utfordrende, men foreløpig har ikke POD konkludert med om dette skal tillates.

– Vi ser at mobilen kan brukes til svært mye. Og vi ser at dersom man bruker mobil, så knyttes informasjon tettere sammen. Et konkret eksempel kan være at bilder og lydopptak knyttes til posisjon, forteller Opdal.

Arnfinn Opdal i Politidirektoratet forteller om utviklingen på mobilsiden i POD og Politiets IKT-tjenester.
Arnfinn Opdal i Politidirektoratet forteller om utviklingen på mobilsiden i POD og Politiets IKT-tjenester.

Gjennom Politiarbeid på stedet har politifolk i enkelte distrikter det siste året brukt lydopptaker i arbeidet. Men det kunne vært enda bedre via mobil, siden enheten kan slettes og opptaket slipper omveien via en ekstern ubeskyttet enhet.

POD ønsker å samle ulik funksjonalitet på færrest mulig antall enheter. Da kan flere politibetjenter med politimobil være løsningen.

Utvikler sammen med brukerne

Prosjektet «Politiarbeid på stedet» har det siste året testet ut nye løsninger og arbeidsmåter som skal sørge for at politipatruljer får utført enda bedre jobb på stedet, særlig innenfor straffesaksarbeidet. Nylig ble også Politiarbeid på stedet besluttet innført nasjonalt.

Innføringen i distriktene skal skje over en periode på 3 år. Men blant de viktigste erfaringene både prosjektet og Politiets IKT-tjenester har gjort seg, er den at politifolk må involveres i utviklingen av løsninger og arbeidsmåter.

– Vi har sett at hvis en teknisk løsning ikke fungerer en gang eller to, så legger brukerne den fra seg. Derfor har det vært viktig at det skal være lett for brukere å melde inn ønsker og mangler, sier Bjørn Aasland i Politiarbeid på stedet.

Å bruke et nettverk av superbrukere er derfor et viktig tiltak for å ivareta tilbakemeldinger.

– Tilbakemeldingene vi får gjør at vi vil utvikle appene videre. Politidirektoratet ønsker tettere dialog med brukere av IT-løsningene og at utvikling av nye IT-løsninger skjer raskere, legger Arnfinn Opdal i POD til.

Vil øke antallet apper

Ved tett kontakt med brukerne får også POD tilgang til innspill til nye ideer.

– Vi ser etter flere apper å putte inn i vår appstore. Eksempel på dette er DSBs app som heter Hafire, som en håndbok for farlig gods, kjemikalier og lignende. Det er bra ved en ulykke. For eksempel kan det si noe om hvor mange som må evakueres, sier Opdal.

Så langt har utviklingen i appene Politiforum omtaler i dag vært forholdsvis billig. For fem millioner kroner har Politiets IKT-tjenester utviklet verktøy i Mobipol-prosjektet i år. Mest fornøyde med prisen er de på funksjonaliteten i appen «Mitt oppdrag», som kostet under 300.000 kroner å utvikle. Mulighetene er mange, mener Opdal.

– Kanskje kan man med tiden se om vi kan bruke telefonen til ID-kontroll? Og kanskje til fingeravtrykk?

Krever god opplæring

Det er gjennom prosjektet Mobipol, et prosjekt finansiert av øremerkede midler, at Politiets IKT-tjenester nå har oppgradert infrastruktur og utvikler nye mobile løsninger. Men selv om tekniske løsninger kan være på plass raskt, er det ikke bare for politiet å rulle ut app etter app med en gang de er ferdige.

Det kreves nemlig god opplæring og klare retningslinjer for at politifolk skal benytte seg av nye tjenester, mener Opdal.

– Vi må ha opplæring i bruken og ansvarlige ute i distriktene som følger med på at bruken går riktig for seg. Det må etableres klare rutiner, som for eksempel at alle bilder skal tas med politiets egen foto-app, som må følges opp, sier Opdal.

I Politiarbeid på stedet har ulike testdistrikter hatt superbrukere, som har fulgt opp implementering og bruk av nye arbeidsmåter.

– Vi har sett at det er viktig å ha superbrukere på alle stasjoner og i særorganene, sier Mette Skjæret, som har jobbet med Politiarbeid på stedet.

For å kunne ta i bruk nye løsninger må bruken forankres i fagavdelingen i POD. Deretter vil det utarbeides føringer til distriktene.