Det blir vanskeligere for nyutdannede politifolk å få jobb i Rogaland politidistrikt i år.
Det blir vanskeligere for nyutdannede politifolk å få jobb i Rogaland politidistrikt i år.

Vil vente med ansettelser av nyutdannede

ROGALAND: Administrasjon og politimester tar kontrollen over pengebruken i distriktet.

Publisert Sist oppdatert

Også i Rogaland politidistrikt merker de at budsjettet i år er trangere. Politimester Hans Vik sier til Politiforum at det er flere ting som gjør at distriktene har mindre å bruke i år enn i fjor.

– Det er generelle effektiviseringskrav på tre millioner. Sentralisering av førstelinje tar noe. Nødnettet, som er en bra investering, koster oss 6,4 millioner. I tillegg går 6 millioner til sentrale tiltak. Jeg synes dette er gode tiltak for seg som gir gevinst i kvalitet. Men det gjør at vi må gjøre det vi kan med det vi har, sier Vik.

Han tror Rogaland er bedre stilt enn andre mindre distrikter. Likevel har han nå innført tiltak som gjør at han og administrasjonen i distriktet har mer kontroll over budsjettet.

Hans Vik, politimester
Hans Vik, politimester

– Nå har vi lagt nivået for innkjøp, ansettelser og investeringer for det første halvåret. I samråd med ledergruppa i distriktet gjør vi det sånn penger til dette skal gå via administrasjonen i distriktet. Det handler om risikostyring, sier Vik.

Venter med ansettelser

Politimester Vik sier det kan være aktuelt å se på ansettelsestidspunktet for de nye stillingene distriktet har fått.

Etter det Politiforum erfarer dreier det seg imidlertid om at nyutdannede skal ansettes først fra 1. oktober, og ikke i sommer eller tidlig høst. Lokallagsleder Erlend Bjørnestad bekrefter dette.

– 1. oktober er det som er sagt. Det vil heller ikke bli sommervikarer på orden. Det betyr i praksis annenhver helg i stedet for hver tredje for de som jobber på orden. Det er de konkrete utfallene, sier Bjørnestad.

Han synes det er bra at administrasjonen tar kontroll over budsjettet for øyeblikket og har forståelse for at man må spare penger.

– Og vi har midler vi kan prioritere til ting vi ønsker. Men likevel gjør totalen at noe må prioriteres ned også. Derfor blir den operative slagkraften, i vid forstand, svekket, mener Bjørnestad.

Med den operative slagkraften mener han alle politiets gjøremål og oppgaver, både forebyggende arbeid, orden og etterforskning.

Erlend Bjørnestad, PF-leder i Rogaland
Erlend Bjørnestad, PF-leder i Rogaland

– Prioriteringene kan være å holde stillinger ubesatt, bruke mindre på overtid eller nedprioritere saksfelt. Selv om det ikke er dramatiske kostnadskutt, må man kunne si at den operative slagkraften svekkes, sier lokallagslederen.

Bruker det meste på lønn

Rogaland politidistrikt bruker hele 83 prosent av budsjettøkningen på lønn og ansatte i år.

– Det er stramt når vi bruker så mye på lønn. Men det er et bevisst valg. Vi vil ha flest mulig folk i gata og vi skal gi bedre lønn til de nye etterforskerne, slik jeg har lovet, sier Vik.

Politimesteren mener også sparerunder kan føre noe godt med seg.

– Har man et abonnement eller en lisens man ikke trenger? Man får tatt en runde på detaljene, sier Vik.