Vil vente med å kutte PHS-studenter

Arbeiderpartiet mener det er for tidlig og usikkert å redusere antall politistudenter. Justisministeren vil ikke svare før etter valget.

Publisert Sist oppdatert

– Hvis vi reduserer antall studenter ved PHS nå, så binder vi oss på hender og føtter.

Jan Bøhler, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet mener det er for stor usikkerhet rundt framtidens politi, til at man bør kutte antall studenter ved Politihøgskolen til neste år.

I vinter ble det klart at Politidirektoratet foreslo å redusere antall bachelorstudenter fra 720 til mellom 500 og 550 studenter fra neste år. Bakgrunnen er at politiet regner med å nå målet om to politifolk per tusen innbyggere i løpet av 2020.

Men å gjøre det er uklokt, mener Bøhler fra Ap.

– Tallene viser at politidekningen ikke har gått opp i særlig grad. Ved slutten av 2015 var det 1,83 politifolk per tusen innbyggere, mens det i mars i år var 1,82. Hvis man vil ha to per tusen, så tyder det på at man bør være forsiktig med å kutte antall studenter, sier Bøhler.

Han mener man også må ta en debatt om to politifolk per tusen innbyggere er et riktig mål.

– Politiet har fått flere nye høyt prioriterte oppgaver. Det er mer kriminalitet på nett og vi politikere har prioritert opp overgrep, vold i nære relasjoner og krimialitet innover landegrensene. I tillegg kommer terrorberedskap. Vi gir politiet stadig nye oppgaver, så å ta ned antall studenter allerede neste år mener jeg er å sende et veldig dårlig signal. Vi må heller se på om to per tusen er nok, sier Bøhler.

Jan Bøhler, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
Jan Bøhler, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Mener PHS ikke må ofres for biler og utstyr

Bøhler stilte spørsmål om antall PHS-studenter til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen i stortinget i slutten av juni. Han ønsker en avklaring fra justis- og beredskapsministeren.

– Fremskrittspartiet har vært tydelige på hva de vil med politiet før. Men nå, i regjering, kommer de med en mer byråkratisk tilnærming der de vil avgjøre dette etter valget. Velgerne bør få vite hvor mange politifolk Norge skal ha i framtiden før valget, mener Bøhler.

I sitt svar til Bøhler, påpeker justisminister Amundsen at også andre ting enn målet om to per tusen må prioriteres.

– Politidekningen må imidlertid også vurderes opp mot andre områder i politiet, som eksempelvis kjøretøy, IKT-utstyr og politimateriell, og i årene som kommer blir det også et spørsmål om hva som skal prioriteres først, skrev Amundsen.

Ikke godt nok, mener Bøhler.

– Jeg tror det er et viktig spørsmål for politifolk om man skal ha et høyt antall studenter eller ikke. Politifolk ønsker svar på det. Ressursanalysen fra POD sier at hvis man skal nå målet, så må opptaket fortsatt ligge på et høyt nivå. Å la det gå på bekostning av PHS at man trenger for eksempel biler.

– Men er det ikke et poeng at man har dårlig råd og at politiet kanskje må prioritere?

– Nei. Trygghet er så viktig i Norge og vi snakker så mye om hverdagsberedskap og nok politi at vi ikke kan begynne å skli her. Vi må heller vurdere om to per tusen er nok, når vi har bedt dem prioritere enda mer enn da analysen ble gjort. Det må være riktig å gjøre en ny analyse før år 2020, slik at vi sjekker om det er nok. Tar man det ned i noen år, så er vi bundet på hende og føtter i noen år framover. Det er en beslutning som ikke bare kan gjøres kortsiktig for å spare penger, og vil gå utover en eventuell ny politihøgskole. Det vil få konsekvenser for utover 2020-tallet. Det er ikke tiden for å ta ned utdanninga.

Justisministeren: – Skal utrede framtidig behov

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen er imidlertid mer avslappet. Han skriver gjennom kommunikasjonsavdelinga i departementet at regjeringa vil nå målet om to politiansatte per tusen innbyggere innen 2020.

Men han åpner for å prioritere annet enn folk i tiden som kommer.

– Samtidig er det viktig at politiet har riktig utstyr og gode tekniske løsninger. Det er derfor nødvendig med investering og modernisering av IKT, materiell og utstyr slik at politiet kan gjøre jobben sin best mulig.

Amundsen påpeker at politiet har fått 1800 nye politifolk siden regjeringa tiltrådte. Det er et resultat av at PHS har hatt 720 studieplasser siden 2009 og flere sivile stillinger i politiet. Men Amundsen sier også at det ikke er er noe endelig mål med to per tusen.

– Vi må utdanne riktig antall politifolk til å nå måltallet. Nettopp derfor har jeg bedt Politidirektoratet utrede etatens fremtidige kapasitet- og kompetansebehov.

– Hvorfor kan ikke justisminister Amundsen flagge hva han mener om antallet studenter ved PHS nå før valget?

– Justis- og beredskapsdepartementets forslag til politibudsjett, inkludert antall studenter som tas opp i 2018, vil bli behandlet i den ordinære budsjettprosessen. Det er derfor for tidlig å si noe om dette nå, svarer Amundsen.