Sigve Bolstad, leder i PF, og nestleder Unn Alma Skatvold forhandlet lønn med generalsekretæren. – En rettighet å få pensjon, sier Bolstad.
Sigve Bolstad, leder i PF, og nestleder Unn Alma Skatvold forhandlet lønn med generalsekretæren. – En rettighet å få pensjon, sier Bolstad.

Vil stoppe pensjonen

Forbundet vil iverksette en prosess der målet er å stanse pensjonen

Publisert Sist oppdatert

Etter at Politiforum publiserte saken om PFs generalsekretær tidligere i dag, har Politiets fellesforbund kommet med følgende uttalelse:

– Vi er enige om å gå inn i en prosess der målet er at utbetalingen av pensjon vil bli stoppet så lenge Øverkil mottar lønn fra Politiets Fellesforbund, sier forbundsleder Sigve Bolstad i en pressemelding.

Generalsekretæren har gjennom sin karriere som politimann opparbeidet seg pensjon, og pensjonert seg etter reglene om særaldersgrense. Generalsekretæren mottar i dag full lønn og pensjon samtidig. Men nå går forbundet gå inn i en prosess der målet er at utbetalingen av pensjon blir stoppet.

– Det var et tema også da Øverkil ble ansatt. Det ble sjekket ut ulike alternativ, fordi man så at det kunne bli oppfattet som uheldig, selv om det er etter gjeldende regelverk, sier Bolstad.

– Det er lovlig og en rettighet

Det var før Lars Øverkil tiltrådte som generalsekretær i Politiets Fellesforbund i fjor vår at forhandlingene om lønnen og vilkårene hans fant sted.

Politiforum kan i dag fortelle at generalsekretæren opplyste om at han hadde søkt om fritak fra pensjonen før han forhandlet lønna, men at han fikk avslag.

– Vi har ikke registrert noen skriftlig eller muntlig søknad om utsatt pensjonsmottak, svarer Statens Pensjonskasse på spørsmål fra Politforum.

LES SAKEN: PF-sjef med millionlønn – i tillegg til full pensjon

I et intervju med Politiforum 13. mai sa PF-leder Sigve Bolstad til Politiforum at han og nestleder Unn Alma Skatvold, som forhandlet lønnen på vegne av PF, begrunnet aksepten av generalsekretærens lønnsvilkår med at vedkommende, gjennom mange års arbeid som politimann, har opparbeidet seg rett til pensjon etter særaldersgrense-reglene.

– Som arbeidsgiver, og særlig som en fagforening, kan vi ikke nekte en ansatt å ta ut en opparbeidet rettighet, og vi er trygg på at lovverket er fulgt, sa Bolstad.

Bolstad viste til at det ikke er uvanlig at politifolk finner seg arbeid utenfor politiet når særaldersgrensen er nådd, i tillegg til å heve pensjon. Dette er det er anledning til å gjøre etter til folketrygdloven.

– Etter lovverket

− Synes du det er greit at en fagforening betaler millionlønn og gir generøse goder til en som også hever pensjon?

−Det med pensjon er en rettighet som han tidligere har opparbeidet seg. Det andre er en faktisk godtgjørelse for jobben som skal gjøres nå. Det er urimelig å ta med i lønn allerede opparbeidede rettigheter, sier Bolstad.

− Mener du det er slik en pensjonsordning er ment å skulle fungere?

− Dette er etter lovverket, slik fungerer det. Vi hadde en diskusjon rundt dette i forbundsstyret, og diskuterte om det å ta ut pensjon samt lønn kunne tolkes uheldig. Målet var å få finne ut om det var mulighet å få utsatt pensjonsutbetalingen. Men det rokker ikke ved at han var den beste søkeren. Dette var nettopp for å unngå at dette kunne tolkes eller oppleves negativt.

På spørsmål om høy lønn på toppen av særalderpensjon er tjenlig i PFs kamp for å bevare særaldersgrensa, gjentar Bolstad at PF forsøkte seg på tiltak for å få utsatt mottak av pensjon.

– Det dannet seg en oppfatning av at Øverkil hadde fått avslag på søknad om utsatt pensjonsmottak. I etterkant ser jeg at det kan ha vært formålstjenlig å gått enda grundigere inn i dette tema under behandlingen i forbundsstyremøte desember 2014. Derfor var det viktig å få med dette i forhold til utarbeidelsen av kontrakten.

− Var Forbundsstyret i PF kjent med at generalsekretæren fikk utbetalt pensjon da lønnsvilkårene ble fastsatt?

− Forbundsstyret var ikke kjent med dette. Dette lå imidlertid i fullmaktene som ble gitt fra forbundsstyret til forbundsleder. Under behandlingen ble forbundsleder gitt fullmakt til videre prosess hva gjaldt lønns- og arbeidsvilkår. Det ble da satt i gang tiltak for å få på plass en kontrakt der det skulle søkes om utsatt pensjonsmottak og permisjonssøknad hos politiarbeidsgiveren. For at det ikke skulle være noen tvil om inngåelse av kontrakten, var vi i dialog med advokat. Fokuset var hele tiden at vi skulle ha den best kvalifiserte i jobben, også upåvirket av alder. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon med aldersdiskriminering.

− Forsøkte dere å se på pensjon og lønn samlet sett, for å få et samlet lønnsnivå som harmonerer mer med det øvrige lønnsnivået hos ansatte i Politiets Fellesforbund?

− Nei, fordi vi kun skulle behandle lønn og arbeidsvilkår. Pensjonen er en opparbeidet rettighet vi som arbeidsgiver og fagforening ikke kan svekke, sier Bolstad.