Justisminister Grete Faremo og departementsråd Arne Røksund under presentasjonen av politianalysen.
Justisminister Grete Faremo og departementsråd Arne Røksund under presentasjonen av politianalysen.

Vil legge ned PDMT

Politianalysen foreslår å legge ned Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) i dagens form.

Publisert Sist oppdatert

Det skal gjøres ved at funksjonene overflyttes til en egen enhet for IKT-drift og -leveranse underlagt Politidirektoratet.

- Det betyr at vi foreslår at PDMT i dagens form nedlegges, sier Arne Røksund, som ledet utvalget som jobbet fram Politianalysen.

I politianalysen skrives det at dette etter utvalgets syn vil "legge til rette for både en tydeligere rolledeling og en bedre strategisk styring, både innenfor anskaffelsesvirksomheten og IKT-utvikling og -drift".

Videre understrekes det at det bør "etableres en organisasjon for politiets fellestjenester som inkluderer anskaffelser og materiellforvaltning fra PDMT sammen med andre relevante fellesfunksjoner, slik som lønn, regnskap og sentralbord, og som knyttes nærere til administrasjon- og styringsfunksjonen i Politidirektoratet".