Vil ikke ha nikkedukker rundt meg

13 år i sjefsstolen har satt dype spor.

Publisert Sist oppdatert

Gullrekka. Truls Fyhn har ikke bestemt seg for når hans bilde skal opp på veggen (Foto: Thomas Berg).


Truls Fyhn er landets mest frittalende politimester. Hansier ting rett ut og er aldri redd for eventuelle konse­kvenser. Etter 13 år isjefsstolen i Troms politidistrikt innrømmer han likevel at han har begynt åtenke tanken på at det snart kan gå mot slutten.

– Men jeg vil ikke at dette skal oppfattes som en slagsavskjedssøknad. For selv om jeg sier at jeg nesten har sittet for lenge sompolitimester, betyr ikke det at jeg kommer til å levere min avskjeds­søknad meddet første, sier Truls Fyhn med et godt smil.

Saksbehandlingstid
En av Truls Fyhns ”babyer”, hvis du kan kalle det det, er åfå ned saksbehandlingstiden. Kall det gjerne tempo i straffesaks­kjeden. I fjorkunne Troms for første gang se at sakene ble tatt unna på under 100 dager. Fyhninnrømmer at det var en milepæl som da ble nådd.

– Jeg har engasjert meg mye i dette temaet og for meg hardet vært viktig å nå dette målet. Etter at det var iverksatt en rekke tiltakknyttet til etterforskning, viste det seg at proppen lå i for dårlig kapasitetpå påtale. Sakene hopet seg rett og slett opp. Derfor er det over en periodeopprettet 5 nye juriststillinger for å få sakene unna og for å bli mindresårbare. Etter hvert kom resultatene. 2005 snudde opp ned på saksbehandlingen.Ifølge politimesteren har etaten mye å takke Fremskrittspartiet for. Iforbindelse med budsjettet for 2005 inngikk Frp et samarbeid med den daværenderegjering som for Troms sin del resulterte i at det i 2005 kunne opprettes 25nye stillinger i tillegg til at nærmere 20 vakanser fra kriseåret 2004 kunnebesettes. Men selv om vi fikk mange stillinger for to år siden, har jegvirkelig begynt å lure på om vi noen gang kan klare å tilfredsstille vårtpublikum. For eksempel har de nye arbeidstidbestemmelsene gjort detvanske­ligere å bruke vårt personell, samtidig som kostnadene har økt. Skal vikomme videre kreves en betydelig økonomisk satsing på politiet, både når detgjelder personell og utstyr.

Engasjert
Det er liten tvil om at Truls Fyhn er en en­gasjert mann.Politiforum har snakket med «sikre kilder» som beskriver han som en dønn ærligfyr som gir mye av seg selv og som stiller høye krav til sine ansatte. Hanønsker å være en pådriver for sine ansatte.

– Jeg ønsker ikke ha noen nikkedukker rundt meg. De somjobber hos oss skal ha egne meninger. Jeg vil ikke bare ha folk som er der. Demå også komme med innspill og som aktivt medvirker til gode prosesser og godeløsninger. Jeg tar gjerne en debatt med dem som jobber her, og de må tørre å sihva de mener, sier Fyhn.

Selv om han ofte sier det han mener, ønsker likevel ikkeTruls Fyhn å kaste seg inn i den pågående OL-debatten som går.

– Jeg føler meg ikke komfortabel i en slik diskusjon. Menjeg håper selvsagt at det går i orden og at Tromsø får de olympiske lekene.

Sitter ikke på åremål
Fyhn er en av fem politi­mestere i Norge som ikke sitterpååremål. Og som han sier det selv.

– Jeg er en av de få privilegerte og jeg sitter godt. Nårdet er sagt så synes jeg egentlig at det er greit med åremålsutnevningen. Påden måten kan man sitte i 12 år og det er på mange måter kanskje nok. Og jegser at når jeg har sittet i 13 år, så begynner muligens det å bli nok. Enorganisasjon har godt av nye ledere og en virksomhet trenger fornyelse.

– Hvordan ser du på debatten om politimestere skal værejurister eller ikke jurister?

– Jeg holder fast ved at det bør være jur­ister som beklerpolitimesterstillingene.

– Hvorfor?

– Fordi vi har en ordning med politi og påtale. Og da menerjeg det er viktig at politimesteren har juridisk innsikt over hva politietutøver. Samtidig ser jeg at stadig flere mener det motsatte av meg. BådeØstfold og Follo har politimestere uten juridikum. Jeg ønsker ikke å oppfattessom småfanatisk opp mot jurister eller ikke, men jeg tror det vil fungerelettest med en jurist i slike stillinger.

Narksaker
Troms politidistrikt har i en årrekke sett en stadig økningi antall narkotikasaker. Ifølge Fyhn har Tromsø blitt en sentral by når detgjelder mottak og videreformidling av narkotiske stoffer. Spesielt med tanke påhasj, amfetamin, heroin og kokain.

Truls Fyhn har seks og et halvt års bakgrunn som leder fornarkotikaavsnittet i Oslo, og kjenner godt til problematikken fra hovedstaden.Nå har «problemet» spredd seg nordover. Det liker han dårlig.

– Det er liten tvil om at Tromsø har blitt en del avsmuglerruta, noe som selvsagt er beklagelig. Vi står på så godt vi kan og haretablert en egen gruppe med

narkotika og vinning som hovedmål. Og vi kommer til å kjempevidere for å få stoppet denne trenden.

– Er det lett for deg å prioritere narkotika­saker fordi duhar den bakgrunn du har?

– Dette er selvsagt et viktig arbeid, men livet handler ikkebare om nark.

– Hva gjør du når du gir deg som politi­mester i Troms?

– Da har jeg et alternativ, og det er å jobbe forPolitidirektoratet.

– Kommer du til å flytte til Oslo eller blir du værende påpolitihuset i Tromsø?

– Da blir det hjemmekontor i Tromsø. Jeg ønsker ikke å blisett på som en

sjuende far i huset ved og fortsatt ha arbeidsplass her. OgOslo er helt uaktuelt!