Vil ha nordisk samarbeid

Norsk politi bruker store ressurser på å etterforske krigsforbrytelser.Justisministeren ønsker nordisk samarbeid.

Publisert Sist oppdatert

70 personer etterforskes nå for krigsforbrytelser av norsk politi iutlandet. Dette krever svært store ressurser, både i tid og penger, melder NRK.

For å styrke arbeidet har avdelingen i Kripos som jobber med disse sakene,nylig fått fordoblet sin kapasitet. Justisminister Knut Storberget ønsker åstyrke arbeidet ytterligere gjennom et nordisk samarbeid om etterforskning ogpåtale av slike saker.

- Jeg skal diskutere dette med mine kolleger i Norden i september, sierStorberget.