Vil granske fengselsledere

Flere ledere i Oslo fengsel skal granskes.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge VG har påstander om ulovlige utbetalinger, sponsetferietur og privat bruk av fengselets biler er nå rapportert tilRiksrevisjonen.

Ellinor Houm, regiondirektør i Kriminalomsorgsavdelingen i Justis- ogpolitidepartementet, sier de tar påstandene svært alvorlig og at økonomiskmislighold ikke skal forekomme, derfor vil de at riksrevisjonen skal granskesaken.