Steven Hasseldal, politimester i Østfold og kommende politimester i Øst, sier det blir utfordrende med budsjettbalanse, men tror det er mulig.
Steven Hasseldal, politimester i Østfold og kommende politimester i Øst, sier det blir utfordrende med budsjettbalanse, men tror det er mulig.

– Vi kan spare inn andre steder enn stillinger

Nye Øst politidistrikt får midler til 29 nye stillinger, men må samtidig spare inn større summer enn det. – Mulig, tror politimesteren.

Publisert Sist oppdatert

I dag skriver lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Østfold, Runar Arnesen, at politireformen blir en prøvelse for nye Øst politidistrikt. Selv om de tre sammenslåtte distriktene Østfold, Follo og Romerike har fått tilsagn om midler til 29 nye stillinger i 2016, må de spare inn summer tilsvarende 58 stillinger, dersom budsjettrammen blir som i år.

Dersom Øst i tillegg må kutte to prosent, slik Politidirektoratet har bedt distriktene forberede seg på, øker det til 115 stillinger, ifølge Arnesen.

– Man behøver ikke være i besittelse av spesielt gode kunnskaper i matematikk for å se at dette i realiteten betyr en reduksjon i bemanning, ikke en økning. I tillegg til politistillinger må man ta av de sivile stillingene – også det ansatte som fra før av har et for stort arbeidspress, skriver Arnesen i kronikken.

Nyutnevnt politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, mener imidlertid bildet er mer nyansert. Man må ikke nødvendigvis kutte stillinger i Øst politidistrikt i 2016, mener han.

– Disse uttalelsene er basert på dagens budsjett.Vi har ikke fått neste års budsjett ennå. Det er ikke tatt høyde for hvor man kan ta ut kostnader på andre områder, sier Hasseldal.

Håper på innsparinger etter sammenslåing

For selv om summene som må spares inn, dersom dagens budsjett holdes fast, tilsvarer det antallet stillinger Arnesen nevner, har politimesteren tro på at situasjonen endrer seg.

– Enten må vi kutte i ambisjonene eller så må vi hente inn kostnadene i synergieeffekter etter reformen. Vi vet ennå ikke hva slags synergier politireformen vil få. Vi vil for eksempel spare på flerbruk av hund og kriminalteknikere. Vi vil kunne redusere overtid og planlegge bedre, sier Hasseldal.

Han mener derfor det er misvisende å si at Øst ligger an til å måtte kutte 58 eller 115 stillinger.

– Men hvis dere må kutte i investeringer eller ambisjoner, så vil vel det også gå utover polititjenesten?

– Det er mulig å rigge tjenesteordningene bedre i et nytt distrikt. Vi kan flytte på ressurser og kraftsamle fra et større område i stedet for å bruke overtid, sier politimesteren.

Erkjenner at det blir tøft

Samtidig erkjenner Hasseldal at det ikke bare blir enkelt.

– Vi har ikke regna nok på det ennå, men vi må jo sette inn tiltak. Det blir jo stramt, men vi er ikke alt for pessimistiske heller.

Hasseldal har tro på budsjettbalanse.

– Det betyr ikke at det bare er melk og honning. Men neste år har vi større mulighet til å balansere budsjettet vårt, sier Hasseldal, som i dag er politimester i Østfold.